Emlékeznek a kedves Olvasóim a kisunyomi Korchmáros-családra? (A szenttamási temetőkápolnában nyugszanak.) A Vasvári Múzeum állományában van néhány gyászjelentés, amely e család tagjairól szól, és amelyeket a múzeum igazgatója rendelkezésemre bocsátott. Ezeket mutatom be most.

1926-ban hunyt el a 92 éves matróna, kisunyomi Korchmáros Gáspárné, szül. szentgyörgyvölgyi Szép Julianna (máshol: Júlia). Ő a "mi temetőkápolnánkban" nyugszik:

20190902_43.jpg

A férj, Korchmáros Gáspár gyászjelentését ebben a posztban közöltem.

A plébániai feljegyzések szerint egy bizonyos Korchmáros Györgyike is a szenttamási temetőkápolnában lelt végső nyugalomra, de róla eddig semmilyen adatom nem volt. Eddig. Ő ugyanis a nemesi rangra emelt vasvári dr. Markovics Sándor felesége volt, egyúttal a fent említett Korchmáros Gáspárné lánya. A gyászjelentése szerint nem Szenttamáson, hanem Vasváron nyugszik. (A plébániai feljegyzést készítő plébánosunk tehát tévedett.)

Szerző: kugi  2019.10.28. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász rábaszenttamás

1883 februárjában meghalt a molnári kastély ura, tolnai gróf Festetics György. (A róla szóló írásaim linkjeit lásd a poszt végén.) A Fővárosi Lapok az alábbi cikkben számolt be a haláláról, melyből érdekes részleteket is megtudunk (1883.02.15. 248. oldal): 

fovarosilapok_18830215_248o.jpg

Szerző: kugi  2019.02.18. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

Figyelem! A Püspökmolnári Helytörténeti Klub következő összejövetelére január 5-én (szombaton) 16.00 kezdettel kerül sor a Faluházban. Kérem, mindenki hozzon magával 3-4 régebbi családi fényképet (esetleg más dokumentumot), mert azokat fogjuk nézegetni! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Az 1927-ben lebontott molnári kastély utolsó ura, gróf Kinsky Zdenkó (Festetics György veje) 1932 januárjában elhunyt. A halálhírt a Budapesti Hírlap közölte (1932. január 9. 5. oldal), az alábbiak szerint:

budapestihirlap_1932_01_pages84-84_kinskyzdenko.jpg

Szerző: kugi  2019.01.04. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász kastély molnári rábamolnári

A mai bejegyzésben 1918. szeptemberi és októberi újságcikkeket ismertetek a Vasvármegyéből. (A sorozat előző része ide kattintva olvasható.)

Az első cikk egy rövid említés a Vasvármegye 1918. szeptember 4-i számának 4. oldalán: 

vasvarmegye_19180904_4o.jpg

Egy halálesetről tudósít az 1918. szeptember 13-ai lapszám a 3. oldalon:

Szerző: kugi  2018.09.14. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk vízrendezés rábamolnári száz éve történt

Egy érdekes - és községünk nevét is említő - újságcikkre bukkantam nemrég a Budapesti Hírlap 1856. március 30-i számában (3. oldal):

budapestihirlap_18560330_3o.jpg

A hercegnő Festetics László felesége, Festetics (II.) György miniszter anyja, egyben a korábban Molnárit birtokló Sallér Judit menye volt, aki tehát templomunk kriptájában lelt végső nyugalomra. Portréja (a keszthelyi kastélyból) itt látható:

Szerző: kugi  2018.03.26. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás

A mai bejegyzésben száz évvel ezelőtt megjelent újságcikkeket ismertetek. (A sorozat előző bejegyzése ide kattintva olvasható.)

Először lássunk egy gyászhírt a Szombathelyi Ujság 1918. február 5-i számában (2. o.): 

szu_19180205_2o.jpg

Bár a cikk nem írja, de Csiffáry urat korábban bérlőként említették Szenttamáson. Lásd ebben és ebben a bejegyzésben.

A Vasvármegye egy hosszabb gyászhírt közöl róla (1918.02.05. 4. o.): 

Szerző: kugi  2018.02.12. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk rábamolnári száz éve történt

Községünk korabeli nevei 75 évvel ezelőtt, 1943 januárjában is szerepeltek a megyei lap hasábjain, ma ezeket a cikkeket mutatom be. (A sorozat előző része itt olvasható.)

A háború miatt kiemelt szerepe volt a "Honvédeink üzennek" c. rovatnak. Az első ilyen cikk, amiben egy községünkbeli honvéd üzent, az 1943. január 12-i Vasvármegye-lapszám volt. A 4. oldalon ez a bevezető volt olvasható:

vasvarmegye_19430112_4o.jpg

A cikk szerint a 253/29. tábori postaszámról üzent az itthoniaknak Simon József honvéd (földmíves) Püspöktamási.

A Vasvármegye január 15-ei számának 3. oldalán volt olvasható ismeretlen oroszországi postaszámról Borsos László tizedes (földmíves) Püspöktamási lakos üzenete.

Szerző: kugi  2018.01.22. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk püspöktamási rábamolnári II. világháború hetvenöt éve történt

A mai bejegyzésben egy 100 évvel ezelőtti újságcikket ismertetek. Ez nemcsak a kerek évforduló miatt fontos, hanem azért is, mert ezzel "nevet kap" egy - a blogon korábban bemutatott - fotón szereplő tanítónő. De erről majd a cikk után.

A tudósítás egy halálesetről szól, és a Szombathelyi Ujság című lap 1917. május 27-i számának 5. oldalán jelent meg:

szu_19170527_5o.jpg

Szerző: kugi  2017.05.26. 07:41 Szólj hozzá!

Címkék: gyász iskola száz éve történt rábaszenttamás

A mai bejegyzésben 75 évvel ezelőtti újságcikkeket ismertetek. Az első - ami községünkkel kapcsolatos - a Vasvármegye című megyei lap 1942. január 6-i számának 6. oldalán olvasható:

vasvarmegye_19420106_6o.jpg

Szerző: kugi  2017.01.18. 08:08 Szólj hozzá!

Címkék: közlekedés gyász újságcikk egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt

A mai bejegyzésben - halottak napja előtt - községünk régi temetőiben található sírköveket mutatom be egy sajátos nézőpontból. Azt vizsgálom, hogy a síremlékeken milyen jelképek szerepelnek. Vegyük sorra az előforduló szimbólumokat, és mindegyikre mutatok néhány példát a molnári, püspöki és szenttamási régi temetőkből.

Kereszt: a leggyakrabban előforduló szimbólum. Jelképezi Krisztust, az Ő szenvedését, a halál felett aratott győzelmét, a feltámadást, egyúttal a kereszténységet. Számtalan megjelenési formája lehet a sírköveken: lehet egyszerű vagy díszítettebb, latin vagy egyenlő szárú görög kereszt, függhet rajta Krisztus testének szobra is, vagy lehet csak két vonal. Van, amikor a JHS rövidítés (Jesus hominum salvator: Jézus az emebrek megváltója) van a kereszten, de még egy kör alakba (a tökéletesség jelképe) foglalt keresztet is találtam.

keresztek_p.JPG

kereszt2_m.JPG

Szerző: kugi  2016.10.28. 08:31 Szólj hozzá!

Címkék: gyász temető püspöki szenttamás molnári

A mai bejegyzésben egy Rábamolnári és Dömötöri állomások között történt halálos kimenetelű gázolás dokumentumait teszem közzé 1938-ból. Csak erős idegzetűeknek!

Elsőként álljon itt a kalauz rövid jelentése az állomásfőnöknek:

21_1938_10278_gazolas_11o.jpgEz alapján az állomásfőnök jelentést készített, amit elküldött a MÁV Szombathely-Nagykanizsai Osztálymérnökségének. Ők pedig ezt jelentették az Üzletvezetőségnek:

Szerző: kugi  2016.08.15. 08:54 Szólj hozzá!

Címkék: gyász vasút rábamolnári

A mai bejegyzésben egy Rábamolnári állomás és Dömötöri között történt vasúti gázolás vizsgálati dokumentumait ismertetem 1935-ből.

Az első irat egy rövid jelentés, amit a rábamolnári állomásfőnök helyettese írt a szombathelyi vasúti üzletvezetőségnek. Bár kézírás, de jól olvasható, ezért másolatban közlöm:

1935_1.JPG

A halottvizsgálati jegyzőkönyv így szól (CSAK ERŐS IDEGZETŰEK OLVASSÁK EL!):

Szerző: kugi  2016.06.24. 07:55 Szólj hozzá!

Címkék: gyász vasút rábamolnári

133 évvel ezelőtt, 1883. február 12-én hunyt el Bécsben a molnári kastély tulajdonosa, gróf Festetics György. Életrajzából (mely itt olvasható) is látszik, hogy számos tisztséget töltött be. Így pl. tagja volt a lóversenyzés ügyét előmozdító Magyar Lovaregyletnek is. (Ez egyébként apja unokatestvére, Széchenyi István kezdeményezésére jött létre). Illő volt tehát, hogy az egylet lapja, a Vadász- és Versenylap is közölje grófunk nekrológját (1883. február 15. 1. oldal).

Ezt mutatom be a mostani bejegyzésben. (Figyelem: A gyászjelentés és az alatta olvasható nekrológ nagyobb méretben is megtekinthető a két kép jobb alsó sarkában található nyilakra kattintva.)

fgy_nekrolog_a.jpg

Szerző: kugi  2016.02.15. 08:08 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk festetics györgy molnári

A mai bejegyzésben 75 évvel ezelőtti eseményekről írok a korabeli megyei újság, a Vasvármegye cikkei alapján. Az első, számunkra érdekes tudósítás a lap 1941. január 4-i számának 6. oldalán megjelent Vadászengedélyek a vasvári járásban c. cikk. Az 1940. szeptember 1-től vadászengedélyt kért személyek között olvashatjuk Marton József (Püspöktamási) nevét.

A megyei lap január 12-én egyházmegyei változásokról tudósított (7. oldal): 

vasvarmegye_19410112_7o.jpg

Egy községünk határában történt balesetről ír a Vasvármegye 1941. január 14-i száma az 5. oldalon:

Szerző: kugi  2016.01.13. 09:10 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk egyháztörténet püspöktamási rábamolnári hetvenöt éve történt

A fenti cím pontosításra is szorul, ugyanis a Vasmegyei Közlöny c. lap községünk vonatkozásában 1883-ban nem bulvárhíreket, hanem gyászhíreket közölt. Méghozzá Festetics Györgyről, két alkalommal.

A gróf nekrológját is tartalmazta a lap február 18-i számának cikke (2. oldal - sajnos egy kissé nehezen olvasható):

vk_18830218_2o_a.jpg

Szerző: kugi  2015.11.30. 08:25 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

A Pesti Hírlap 1894. augusztus 28-i száma az 5. oldalon gyászhíreket közölt az ország több vidékéről. A 2. gyászhír községünkkel kapcsolatos. Lássuk:

pesti_hirlap_18940828_5o.jpg

Szerző: kugi  2015.08.28. 08:49 Szólj hozzá!

Címkék: gyász festetics györgy molnári

kinsky_norbert.jpgKedves Olvasók! A mai bejegyzés témája községünk történetéhez csak lazán kapcsolódik, de mégis van összefüggés.

Az 1914-ben kitört világháború küzdelmeiből ugyanis nem csak a parasztság, de a nemesség és az arisztokrácia is kivette a részét. A molnári kastély és uradalom birtokosa, gróf Kinsky Zdenkó és felesége, Festetics Georgina (a molnári temetőben nyugvó Festetics György lánya) egyik gyermeke, Kinsky Norbert (1893-1914) is a fronton harcolt.

Egyelőre nem tudom, hol született, de ha nem is Molnáriban, akkor is biztosan többször megfordult itt. Arcképét lásd balra. (A kép forrása itt.)

Kinsky Norbert 1914 őszén hősi halált halt a világháborúban. A Köztelek című köz- és mezőgazdasági lap (az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye) 1914. november 7-i számában tudósított a halálesetről (2555. oldal):

Szerző: kugi  2015.01.14. 08:36 Szólj hozzá!

Címkék: kép gyász rábamolnári I. világháború

A mai bejegyzésben - halottak napjához kapcsolódóan - három gyászjelentést teszek közzé, melyek a Molnáriban élt vagy ott született grófok elhunytát közli.

Elsőként lássuk Molnári egykori birtokosának, gróf Festetics György miniszternek a gyászjelentését:

Festetics_György_miniszter_1815-1883_4328636_00781.jpg

Másodikként lássuk a Molnáriban született '48-as honvéd ezredes, gróf Zichy Ottó gyászjelentését:

Szerző: kugi  2014.10.31. 07:27 Szólj hozzá!

Címkék: gyász festetics györgy molnári

A Vas Megyei Levéltár gyűjteményében három gyászjelentés található, mely községünkhöz kötődik. A mai bejegyzésben ezeket mutatom be. (A fekete keretet a szöveg jobb olvashatósága érdekében levágtam.)

Az első dokumentum 1866-ból maradt fenn, és a Szenttamáson elhunyt plébános - egyúttal molnári apát -, Tótth Zsigmond gyászjelentése (érdekes, hogy az irat Tótth néven szerepelteti). Rövid életrajzának közlésekor jeleztem, hogy akár községünkben is nyugodhat. Feltevésemet az alábbi gyászjelentés megerősítette, bár a sírját egyelőre nem találtam meg (akár el is pusztulhatott azóta a sírkő):

Tótth Zsigmond gyászjelentése.JPG

A második gyászjelentés 45 évvel későbbi, és a szenttamási temetőkápolnába szállított kisunyomi Korchmáros Gáspár nyugalmazott táblabíró halálát adja hírül:

Szerző: kugi  2014.09.01. 09:37 Szólj hozzá!

Címkék: gyász egyháztörténet szenttamás molnári

Sallérné_gyászbeszéd_1796.jpgKorábbi bejegyzésekben már bemutattam a szenttamási templom alatti kriptában eltemetett Nádasdi Klára, ill. fia, Sallér István gyászbeszédét. A mai bejegyzésben az utóbbi elhunyt özvegyének, Motesiczky Juditnak a temetésén, a templomunkban elmondott gyászbeszédet mutatom be.

Motesiczky Judit temetésére férje halála után 7 évvel, 1796-ban, szent Mihály hava (azaz szeptember) 27-én került sor. A gyászbeszéd nyomtatásban is megjelent, méghozzá Komáromban, Weinmüller Bálint nyomdájában. A beszéd szerzője Nagy József szombathelyi éneklőkanonok. A szövegben számos utalás található a molnári birtokos család történetével kapcsolatban. 

A beszédből megtudjuk, hogy a Motesiczky-család mely famíliákkal volt rokonságban, merrefelé feküdtek a birtokai (Trencsén, Nyitra vármegyék), ill. azt, hogy az ifjú Judit a pozsonyi apácáknál nevelkedett, majd 17 évesen vette feleségül Sallér István. A feleség hívő katolikus volt: nemcsak a kastély kápolnájában hallgatott naponta misét, de a vasvári és a szombathelyi templomokat is látogatta, és egyetlen életben maradt gyermekét, Sallér Juditot is erkölcsösen nevelte. Férjével annak haláláig, 32 évig élt házasságban.

Szerző: kugi  2014.06.02. 08:39 Szólj hozzá!

Címkék: gyász szenttamás molnári sallérok