Veszteségnyilvántartás II.

 

A mai bejegyzésben azoknak az I. világháborús katonáknak a veszteségi adatait mutatom be, akik Szenttamáson - vagy az 1907 utáni névváltozat szerint Rábaszenttamáson - születtek. Nem voltak sokan... A forrás ezúttal is a Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisa.

Lássuk az adatokat:

szt1.jpg

Szerző: kugi  2021.03.22. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász névsor szenttamás rábaszenttamás I. világháború

Veszteségnyilvántartás I.

 

A mai bejegyzésben azon I. világháborús katonák adatait mutatom be, akik Püspökiben (vagy az 1907 utáni elnevezéssel: Rábapüspökiben) születtek, és - átmenetileg vagy véglegesen - harcképtelenné váltak a háború folyamán. Vagyis: megsebesültek, meghaltak, hadifogságba estek vagy eltűntek, ezért bekerültek a Monarchia veszteségi nyilvántartásába. Mivel a harcképtelenségük lehetett átmeneti is, ezért egy személy több alkalommal is bekerülhetett a nyilvántartásba. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum által összeállított adatbázisban a lakóhely községre nem lehet keresni, csak a megyei honosságra, így nem biztos, hogy mindannyian Rábapüspökiben is éltek a bevonuláskor. (Illetve lehetnek elírások is az adatbázisban.)

Lássuk a püspöki születésű katonák adatait:

1_2.jpg

Ez a Szalai István az apai nagyanyám nagybátyja volt. Meglepő, hogy a 101. "közös" gyalogezred katonája volt, mert ez az alakulat békeidőben Békéscsabán állomásozott... Ugyanakkor a születési-halálozási évszám stimmel, más információm pedig nincs róla (még egy fotóm se)...

Szerző: kugi  2021.03.01. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász névsor püspöki rábapüspöki I. világháború

A Vasi Szemle 2017/1. számában jelent meg Ugri Bálint: Festetics László utasításai anyja, Sallér Judit temetésének rendjéről című tanulmánya. Ez az írás hívta fel a figyelmemet Festetics László grófnak a személyzet részére szóló két utasítására, amelyeket anyja, özv. gróf Festetics Györgyné született Sallér Judit temetésének megszervezésekor tett. Az alábbiakban ezt a két iratot mutatom be, a korabeli helyesírás szerint:

"Rendelés:

1° Szombathelyen Czimmereket kell készettettni ovalis paizsokon illuminálva festékekkel. A Sallér Fámiliának Czimere a Paizson le fordulva láttasson (a lefordított címer jelezte a család kihalását – KG); a’ Festetics familia paizsa körül a Helmdekk (heraldikai kifejezés: sisaktartó – KG) veres, és ezüst; a’ Sallér paizsa körül pedig kék, és arany szinü légyen. Azon Koronáknak, mellyeken az oroszlányok állanak vitézi koronáknak kell lenni; de azon korona, melly mind a két Czimert bé foglalya, Grofi korona legyen. Mint-hogy ezen czimereket hihetöképpen oltsóban meg nem lehet tsináltattni, Gerich Pictorral darabjára 12 ftal accordálni (azaz: megegyezni – KG) lehet; ’s a Pictor arra köteleztessen, hogy Csötörtökig 18. Czimmert okvetetlen el készitsen. A Czimerek felirása ez lészen: Nagy Méltóságu Eözvegy Grof Tolnai Festetics Györgyné, született Jakabházi Sallér Judith Aszonyság, Csillag Keresztes Rendü Dáma (a Csillagkeresztes rend tagja, a kamarásnak megfelelő méltóság nőknél - KG) Eö Excellentiaja. Született 1766dik Eszten: KisAszony hava (augusztus – KG) 4dén. Meg holt 1829dik Eszt: Böjtmás hava (március – KG) 28dán. Hogy a Czimerek el készéttése hamaríttasson, ezen felül irás nagy betükkel ugy nyomtattasson a Typograhus (nyomdász – KG) által; de hogy a rajzolás ne akadáloztasson a’ Typographus a papirost tsak ott nedvesétse meg, hol a betük feküsznek.

temetes.jpg

A kép illusztráció

Szerző: kugi  2021.02.01. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász szenttamás molnári sallérok

1930. szeptember 30-án budapesti otthonában meghalt Prinz Gyula édesapja, Prinz József, aki még a 19. században volt Molnáriban állomásfőnök.

Halálhírét a Budapesti Hírlap 1930. október 3-i száma közölte a 9. oldalon:

budapesti_hirlap_19301003_9o.png

Szerző: kugi  2020.10.02. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász vasút molnári

Emlékeznek a kedves Olvasóim a kisunyomi Korchmáros-családra? (A szenttamási temetőkápolnában nyugszanak.) A Vasvári Múzeum állományában van néhány gyászjelentés, amely e család tagjairól szól, és amelyeket a múzeum igazgatója rendelkezésemre bocsátott. Ezeket mutatom be most.

1926-ban hunyt el a 92 éves matróna, kisunyomi Korchmáros Gáspárné, szül. szentgyörgyvölgyi Szép Julianna (máshol: Júlia). Ő a "mi temetőkápolnánkban" nyugszik:

20190902_43.jpg

A férj, Korchmáros Gáspár gyászjelentését ebben a posztban közöltem.

A plébániai feljegyzések szerint egy bizonyos Korchmáros Györgyike is a szenttamási temetőkápolnában lelt végső nyugalomra, de róla eddig semmilyen adatom nem volt. Eddig. Ő ugyanis a nemesi rangra emelt vasvári dr. Markovics Sándor felesége volt, egyúttal a fent említett Korchmáros Gáspárné lánya. A gyászjelentése szerint nem Szenttamáson, hanem Vasváron nyugszik. (A plébániai feljegyzést készítő plébánosunk tehát tévedett.)

Szerző: kugi  2019.10.28. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász rábaszenttamás

1883 februárjában meghalt a molnári kastély ura, tolnai gróf Festetics György. (A róla szóló írásaim linkjeit lásd a poszt végén.) A Fővárosi Lapok az alábbi cikkben számolt be a haláláról, melyből érdekes részleteket is megtudunk (1883.02.15. 248. oldal): 

fovarosilapok_18830215_248o.jpg

Szerző: kugi  2019.02.18. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

Figyelem! A Püspökmolnári Helytörténeti Klub következő összejövetelére január 5-én (szombaton) 16.00 kezdettel kerül sor a Faluházban. Kérem, mindenki hozzon magával 3-4 régebbi családi fényképet (esetleg más dokumentumot), mert azokat fogjuk nézegetni! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Az 1927-ben lebontott molnári kastély utolsó ura, gróf Kinsky Zdenkó (Festetics György veje) 1932 januárjában elhunyt. A halálhírt a Budapesti Hírlap közölte (1932. január 9. 5. oldal), az alábbiak szerint:

budapestihirlap_1932_01_pages84-84_kinskyzdenko.jpg

Szerző: kugi  2019.01.04. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász kastély molnári rábamolnári

A mai bejegyzésben 1918. szeptemberi és októberi újságcikkeket ismertetek a Vasvármegyéből. (A sorozat előző része ide kattintva olvasható.)

Az első cikk egy rövid említés a Vasvármegye 1918. szeptember 4-i számának 4. oldalán: 

vasvarmegye_19180904_4o.jpg

Egy halálesetről tudósít az 1918. szeptember 13-ai lapszám a 3. oldalon:

Szerző: kugi  2018.09.14. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk vízrendezés rábamolnári száz éve történt

Egy érdekes - és községünk nevét is említő - újságcikkre bukkantam nemrég a Budapesti Hírlap 1856. március 30-i számában (3. oldal):

budapestihirlap_18560330_3o.jpg

A hercegnő Festetics László felesége, Festetics (II.) György miniszter anyja, egyben a korábban Molnárit birtokló Sallér Judit menye volt, aki tehát templomunk kriptájában lelt végső nyugalomra. Portréja (a keszthelyi kastélyból) itt látható:

Szerző: kugi  2018.03.26. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás

A mai bejegyzésben száz évvel ezelőtt megjelent újságcikkeket ismertetek. (A sorozat előző bejegyzése ide kattintva olvasható.)

Először lássunk egy gyászhírt a Szombathelyi Ujság 1918. február 5-i számában (2. o.): 

szu_19180205_2o.jpg

Bár a cikk nem írja, de Csiffáry urat korábban bérlőként említették Szenttamáson. Lásd ebben és ebben a bejegyzésben.

A Vasvármegye egy hosszabb gyászhírt közöl róla (1918.02.05. 4. o.): 

Szerző: kugi  2018.02.12. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk rábamolnári száz éve történt

Községünk korabeli nevei 75 évvel ezelőtt, 1943 januárjában is szerepeltek a megyei lap hasábjain, ma ezeket a cikkeket mutatom be. (A sorozat előző része itt olvasható.)

A háború miatt kiemelt szerepe volt a "Honvédeink üzennek" c. rovatnak. Az első ilyen cikk, amiben egy községünkbeli honvéd üzent, az 1943. január 12-i Vasvármegye-lapszám volt. A 4. oldalon ez a bevezető volt olvasható:

vasvarmegye_19430112_4o.jpg

A cikk szerint a 253/29. tábori postaszámról üzent az itthoniaknak Simon József honvéd (földmíves) Püspöktamási.

A Vasvármegye január 15-ei számának 3. oldalán volt olvasható ismeretlen oroszországi postaszámról Borsos László tizedes (földmíves) Püspöktamási lakos üzenete.

Szerző: kugi  2018.01.22. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk püspöktamási rábamolnári II. világháború hetvenöt éve történt

A mai bejegyzésben egy 100 évvel ezelőtti újságcikket ismertetek. Ez nemcsak a kerek évforduló miatt fontos, hanem azért is, mert ezzel "nevet kap" egy - a blogon korábban bemutatott - fotón szereplő tanítónő. De erről majd a cikk után.

A tudósítás egy halálesetről szól, és a Szombathelyi Ujság című lap 1917. május 27-i számának 5. oldalán jelent meg:

szu_19170527_5o.jpg

Szerző: kugi  2017.05.26. 07:41 Szólj hozzá!

Címkék: gyász iskola száz éve történt rábaszenttamás

A mai bejegyzésben 75 évvel ezelőtti újságcikkeket ismertetek. Az első - ami községünkkel kapcsolatos - a Vasvármegye című megyei lap 1942. január 6-i számának 6. oldalán olvasható:

vasvarmegye_19420106_6o.jpg

Szerző: kugi  2017.01.18. 08:08 Szólj hozzá!

Címkék: közlekedés gyász újságcikk egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt

A mai bejegyzésben - halottak napja előtt - községünk régi temetőiben található sírköveket mutatom be egy sajátos nézőpontból. Azt vizsgálom, hogy a síremlékeken milyen jelképek szerepelnek. Vegyük sorra az előforduló szimbólumokat, és mindegyikre mutatok néhány példát a molnári, püspöki és szenttamási régi temetőkből.

Kereszt: a leggyakrabban előforduló szimbólum. Jelképezi Krisztust, az Ő szenvedését, a halál felett aratott győzelmét, a feltámadást, egyúttal a kereszténységet. Számtalan megjelenési formája lehet a sírköveken: lehet egyszerű vagy díszítettebb, latin vagy egyenlő szárú görög kereszt, függhet rajta Krisztus testének szobra is, vagy lehet csak két vonal. Van, amikor a JHS rövidítés (Jesus hominum salvator: Jézus az emebrek megváltója) van a kereszten, de még egy kör alakba (a tökéletesség jelképe) foglalt keresztet is találtam.

keresztek_p.JPG

kereszt2_m.JPG

Szerző: kugi  2016.10.28. 08:31 Szólj hozzá!

Címkék: gyász temető püspöki szenttamás molnári

A mai bejegyzésben egy Rábamolnári és Dömötöri állomások között történt halálos kimenetelű gázolás dokumentumait teszem közzé 1938-ból. Csak erős idegzetűeknek!

Elsőként álljon itt a kalauz rövid jelentése az állomásfőnöknek:

21_1938_10278_gazolas_11o.jpgEz alapján az állomásfőnök jelentést készített, amit elküldött a MÁV Szombathely-Nagykanizsai Osztálymérnökségének. Ők pedig ezt jelentették az Üzletvezetőségnek:

Szerző: kugi  2016.08.15. 08:54 Szólj hozzá!

Címkék: gyász vasút rábamolnári

A mai bejegyzésben egy Rábamolnári állomás és Dömötöri között történt vasúti gázolás vizsgálati dokumentumait ismertetem 1935-ből.

Az első irat egy rövid jelentés, amit a rábamolnári állomásfőnök helyettese írt a szombathelyi vasúti üzletvezetőségnek. Bár kézírás, de jól olvasható, ezért másolatban közlöm:

1935_1.JPG

A halottvizsgálati jegyzőkönyv így szól (CSAK ERŐS IDEGZETŰEK OLVASSÁK EL!):

Szerző: kugi  2016.06.24. 07:55 Szólj hozzá!

Címkék: gyász vasút rábamolnári

133 évvel ezelőtt, 1883. február 12-én hunyt el Bécsben a molnári kastély tulajdonosa, gróf Festetics György. Életrajzából (mely itt olvasható) is látszik, hogy számos tisztséget töltött be. Így pl. tagja volt a lóversenyzés ügyét előmozdító Magyar Lovaregyletnek is. (Ez egyébként apja unokatestvére, Széchenyi István kezdeményezésére jött létre). Illő volt tehát, hogy az egylet lapja, a Vadász- és Versenylap is közölje grófunk nekrológját (1883. február 15. 1. oldal).

Ezt mutatom be a mostani bejegyzésben. (Figyelem: A gyászjelentés és az alatta olvasható nekrológ nagyobb méretben is megtekinthető a két kép jobb alsó sarkában található nyilakra kattintva.)

fgy_nekrolog_a.jpg

Szerző: kugi  2016.02.15. 08:08 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk festetics györgy molnári

A mai bejegyzésben 75 évvel ezelőtti eseményekről írok a korabeli megyei újság, a Vasvármegye cikkei alapján. Az első, számunkra érdekes tudósítás a lap 1941. január 4-i számának 6. oldalán megjelent Vadászengedélyek a vasvári járásban c. cikk. Az 1940. szeptember 1-től vadászengedélyt kért személyek között olvashatjuk Marton József (Püspöktamási) nevét.

A megyei lap január 12-én egyházmegyei változásokról tudósított (7. oldal): 

vasvarmegye_19410112_7o.jpg

Egy községünk határában történt balesetről ír a Vasvármegye 1941. január 14-i száma az 5. oldalon:

Szerző: kugi  2016.01.13. 09:10 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk egyháztörténet püspöktamási rábamolnári hetvenöt éve történt

A fenti cím pontosításra is szorul, ugyanis a Vasmegyei Közlöny c. lap községünk vonatkozásában 1883-ban nem bulvárhíreket, hanem gyászhíreket közölt. Méghozzá Festetics Györgyről, két alkalommal.

A gróf nekrológját is tartalmazta a lap február 18-i számának cikke (2. oldal - sajnos egy kissé nehezen olvasható):

vk_18830218_2o_a.jpg

Szerző: kugi  2015.11.30. 08:25 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

A Pesti Hírlap 1894. augusztus 28-i száma az 5. oldalon gyászhíreket közölt az ország több vidékéről. A 2. gyászhír községünkkel kapcsolatos. Lássuk:

pesti_hirlap_18940828_5o.jpg

Szerző: kugi  2015.08.28. 08:49 Szólj hozzá!

Címkék: gyász festetics györgy molnári

süti beállítások módosítása