A mai bejegyzésben a községi könyvtárban fellelhető kéziratos Falukrónikából mutatok be egy érdekes összeállítást: a parasztság - mint községünkben domináns társadalmi réteg - tagolódásának változását 35 év alatt, 1935-től 1950-en át 1970-ig. (Sajnos a táblázatok, diagrammok készítője nem adta meg, hogy milyen forrás(ok)ból dolgozott...)

Lássuk!

beolvasa_s0176a.jpg

Szerző: kugi  2024.04.12. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: mezőgazdaság püspökmolnári falukrónika

1974 tavaszán Püspökmolnári nevével sajnos alig találkozhattak az olvasók a Vas Népében... Március és április folyamán csak 1-1 hírben jelent meg a község neve, ezeket ma együtt teszem közzé. Sajnos ezek is csak egyszerű említések...  (Az "50 éve történt" sorozat előző, 1974 januári újságcikkeket bemutató posztja itt olvasható el.)

Az első cikk a Vas Népe 1974. március 19-i számának 8. oldalán található.

vn_19740319_8o.jpg

Püspökmolnárit ki képviselte a versenyen? Tudja valaki?

A másik újságcikk pedig az április 13-ai Vas Népében jelent meg (6. oldal):

Szerző: kugi  2024.04.08. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: sport kultúra újságcikk püspökmolnári ötven éve történt

A mai bejegyzésben az 1949 márciusában rögzített naplóbejegyzéseket teszem közzé a Püspöktamási Plébánia naplójából, az ún. Historia domusból, amit Holpert István plébános írt. 1949 január-február folyamán az atya valamiért nem írt a naplóba. (A "75 éve történt" sorozat előző - 1948 decemberi történéseket bemutató - része itt olvasható.)

20171211_143715_a.jpg

Szerző: kugi  2024.03.22. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: kép egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt historia domus

Ma is olyan, nagyon régen hozzám került fotókat mutatok be, amelyeknek nem tudom az eredetét. Lássuk őket! Aki felismeri a képen látható személyeket, kérem, írja meg hozzászólásban!

Először egy bérmálkozáson készült fotó a templomkertből, talán a '70-es évek második feléből (mert már az új plébániaépületet látjuk a háttérben). Kik voltak a bérmálkozó gyerekek és a képen hátul várakozó személyek?

iskola_0006.jpg

A következő néhány fotó a kultúrház kistermében készült. Vajon milyen alkalomból?

Szerző: kugi  2024.03.18. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: kép iskola kultúrház névsor egyháztörténet püspökmolnári

A hároméves terv keretében épült, 1949-re befejezett, 1961-ben bővített kultúrházban egykor gazdag kulturális élet zajlott. (Lásd a poszt végi linkek alatt.) A a községi könyvtárban fellelhető kéziratos Falukrónikából ma 3 olyan leírást közlök, amelyek az itteni egykori énekkarról, zeneoktatásról és irodalmi színpadról szólnak. Lássuk!

beolvasas0111_a.jpg

Szerző: kugi  2024.03.11. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: kultúra kultúrház püspökmolnári falukrónika

1866 március 6-án a Pesten tartózkodó tolnai gróf Festetics (II.) György, a szenttamási plébánia és a vele összekapcsolt molnári apátság kegyura kinevezte apátplébánossá Szabó Józsefet. Erről kiállította a kinevezési okiratot, illetve tájékoztatta a szombathelyi megyéspüspököt. A püspöknek írt levél így szól:

"Különös figyelemmel tisztelt

             Méltóságos Megyés Püspök Úr!

Szóbeli értekezésünk folytán van szerencsém Méltóságodat buzgó tiszteletem kijelentése mellett, jelen soraimmal is arról értesíteni, miszerint a megürült Sz:Tamási Plébániára, és apátságra Tisztelendő Szabó Jósef (!) Urat neveztem ki, miről is kinevezési okiratot azon alázatos kérelmem késéretében (!) terjesztem fel Méltóságodhoz, hogy a' Pontificaliákkali élhetés engedélyének kieszközlése tárgyában a' Romai (!) Pápa Őszentségénél a' szükséges lépéseket megtenni kegyeskedjék.

         Ki midőn magamat 's családomat Méltóságod kegyes malasztiba (!) ajánlanám legbuzgóbb tiszteletem kijelentésével maradok

Méltóságodnak

Pesten Martius 6án 866                                         alázatos szolgája

                                                                   gróf Festetics György"

A kinevezési okmány szövege:

img_6149_reszlet.jpg

A kinevezési okirat részlete

Szerző: kugi  2024.03.08. 07:00 2 komment

Címkék: apátság egyháztörténet szenttamás festetics györgy molnári

A mai bejegyzésben olyan újságcikkeket mutatok be, amelyek 100 évvel ezelőtt, 1924. januárjában jelentek meg a Vasvármegye című újságban. (Januárban kellett volna közzétennem őket, de elmaradtak... A "száz éve történt" sorozat, 1923 november-decemberi újságcikkeket tartalmazó bejegyzése itt olvasható, míg egy 1924. februári újságcikket pedig itt tettem közzé.)

Rögtön az újévi lapszámban ez a hirdetés olvasható (5. oldal):

vasvarmegye_19240101_5o.jpg

A vendéglőnek komoly tartozékai voltak. A 4.000 négyszögöl 14.386,4 m2, azaz 1,4 hektár.

A január 4-ei Vasvármegye 6. oldalán pedig ez a közlemény volt olvasható. Vajon miért maradt el az árverés? Talán az eddigi bérlővel meg tudtak állapodni a folytatásról?... Vajon ki volt ő?

Szerző: kugi  2024.02.16. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság kocsma vasút újságcikk egyháztörténet rábamolnári száz éve történt rábaszenttamás

A mai bejegyzésben 50 évvel ezelőtt, 1974 februárjában megjelent újságcikkeket ismertetek a Vas Népéből, amelyekben Püspökmolnári neve említésre került. Mindössze 2 ilyet találtam... (Az "50 éve történt" sorozat előző, 1974 januári újságcikkeket bemutató posztja itt olvasható el.)

Az első a február 12-ei lapszám 8. oldalán olvasható:

vn_19740212_8o.jpg

Ez a cím nekem elég semmitmondónak tűnik, mert az iskola enélkül is az úttörőcsapat otthona volt...

A második újságcikk a Vas Népe 1974. február 14-ei számában olvasható (8. oldal):

Szerző: kugi  2024.02.12. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: iskola mezőgazdaság újságcikk püspökmolnári kisdobosok úttörők ötven éve történt

2014-07-13_10_13_01.jpgHosszú idő után ezúttal folytatódik az I. világháborút megjárt községbelieket bemutató sorozat. A mai bejegyzésben egy tüzért mutatok be a Felszeghy Ferenc és Reé Antal által szerkesztett "A magyar tüzér. A magyar tüzérség története" (Bp. 1938.) c. könyvből, amit nemrég kölcsönkaptam Somogyi Gabriellától. Ezúton is köszönöm!

Ennek a könyvnek egy másik példányát már láttam korábban, de abban ezek szerint átsiklottam Babos Károly felett. (Ennek egy kiszakadt lap is lehetett az oka...)

Rövidítések:

K.cs.k.: Károly csapatkereszt (12 heti folyamatos frontszolgálattal lehetett elnyerni)

H. e. é.: Magyar Háborús Emlékérem (Alapítására 1929 májusában került sor. A fronton teljesített szolgálat alapján karddal és sisakkal, míg a hátországi szolgálat alapján kard és sisak nélküli díszítéssel adományozták.)

Szerző: kugi  2024.02.09. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: kép rábamolnári I. világháború

Ma olyan iskolai képeket osztok meg, amelyek nagyon régen kerültek hozzám, és már azt sem tudom, kitől vagy honnan. Lássuk őket!

Először jöjjön az 1969-es kisdobos- és úttörőavatás egyik fotója (annak idején ez lett a fájl neve):

uttoro-_es_kisdobosavatas_1969.jpg

A gyerekek mellett Gyarmati Istvánné úttörő csapatvezető áll, az asztalnál Nagy Károlyné vagy Balikó Mihályné ül? Valószínűleg az 1962-ben születettek kisdobos(sá) avatását látjuk a képen, ők 1976-ban maradtak ki, a ballagási csoportképüket itt mutattam be.

Úgy vélem, ez a kép is ugyanakkor készült:

Szerző: kugi  2024.02.05. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: kép iskola névsor püspökmolnári kisdobosok úttörők

A mai bejegyzésben egy olyan újságcikkeket mutatok be, amelyek 100 évvel ezelőtt, 1924. február 3-án jelent meg a Harangszó című, Szentgotthárdról szerkesztett evangélikus újság 46. oldalán. (A "száz éve történt" sorozat előző, 1923 november-decemberi újságcikkeket tartalmazó bejegyzése itt olvasható.)

A cikk az újság fenntartására indított gyűjtés eredményéről számol be. (Mivel akkoriban az infláció egyre jobban elértéktelenítette a pénzt, a koronát, ezért terményben – tojásban – hirdették meg a gyűjtést, de voltak, akik pénzben is adakoztak.)

harangszo_19240203_46o_1.jpg

Szerző: kugi  2024.02.02. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: evangélikus névsor újságcikk rábamolnári rábapüspöki száz éve történt rábaszenttamás

Idén novemberben lesz 100 éves a szenttamási harangláb, amely egy evangélikus birtokos, Schaden/Scháden Gusztáv adományából épült 1924 folyamán. (Az avatóünnepségről ebben a bejegyzésben írtam.) Schaden Gusztáv és családja azonban nemcsak ezt az egyetlen adományt tette, jótéteményeiknek ugyanis se szeri, se száma. A mai bejegyzésben ezekből villantok fel néhányat.

Az első ilyen a Harangszó című lap 1914. március 10-ei számában olvasható (193. oldal):

harangszo_19140310_193o.jpgharangszo_19140310_193o_2.jpg

A nemeskoltai harangalap javára indított gyűjtésbe is adakoztak (Harangszó 1920. december 26. 311. oldal):

Szerző: kugi  2024.01.29. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: evangélikus újságcikk egyháztörténet püspöktamási rábaszenttamás

Kedves Olvasók! Az idei első. blogbejegyzésben 50 évvel ezelőtt, 1974 januárjában megjelent újságcikkeket ismertetek a Vas Népéből, amelyekben Püspökmolnári neve említésre került. Mindössze 2 ilyet találtam... (Az "50 éve történt" sorozat előző, 1973 november-decemberi újságcikkeket bemutató posztja itt olvasható el.)

Az első újságcikk a községünkben születetett Prinz Gyula halálhírét közli (1974.01.05. 7. oldal):

vn_19740105_7o.png

A másik pedig egy rövidhír a Vas Népe 1974. január 16-i számából (8. oldal):

Szerző: kugi  2024.01.26. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: politika gyász újságcikk püspökmolnári prinz gyula ötven éve történt

Kedves Olvasók! Újra eljött az év vége, ami mindig a számvetés ideje. Ahogy tavaly ilyenkor is tettemúgy most is röviden összefoglalom a blogon elért eredményeimet, az ezzel kapcsolatos gondolataimat.

Januártól decemberig (a jelenlegivel együtt) összesen 47 blogbejegyzést írtam. (Sajnos időhiány miatt ez elmaradt a tavalyi 65-től...) A facebookon a követőim száma 798 (ez viszont 31-gyel több, mint tavaly ilyenkor), a  blog.hu-n pedig további 65 fő (ez 1-gyel kevesebb a tavalyinál).

A lapletöltések száma szempontjából az idei év "legerősebb napja" április 18-án volt 1529 kattintással. (Összehasonlításul: a tavalyi rekorder napon, július 29-én 5170 lapletöltést regisztrált a rendszer.) Január 16-án 1421, november 15-én pedig 845 kattintás történt. Az összes lapletöltés száma a blog indulásától mostanáig mintegy 476 ezer, ami kb. 32 ezerrel több a tavaly év véginél!

A 47 bejegyzés közül a 3 legolvasottabb/legnézettebb ez volt:

1. Konferencia Festetics György halálának 140. évfordulója alkalmából: 429 letöltés

2. Légifotó Püspökmolnáriról 1965-ből: 120 letöltés

3. Mulat a falu: 71 letöltés

A számokból sajnos látszik, hogy kevesebben olvassák a blogot, mint tavaly. (Persze ez összefügg azzal is, hogy idő híján kevesebb a poszt, azok hézagosabban jelennek meg, emiatt a facebook algoritmusa is hátrébb sorolja. Másrészt az idei évben kevesebbszer osztottam meg a bejegyzéseket facebook-csoportokban is, ahonnan általában sok kattintás jön.)

Ezeken túl, az én személyes kedvenceim még az alábbi posztok voltak 2023-ban:

Szerző: kugi  2023.12.29. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: személyes

Ilyen terjedelmes címmezővel jelent meg egy hosszú újságcikk a Vas Népe 1992. december 19-i számának 11. oldalán:

vn_19921219_11o_cim.jpg

 A cikk egy képet is tartalmazott:

vn_19921219_11o_kep.jpg

A cikk szövege pedig így szól:

Szerző: kugi  2023.12.18. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: sport újságcikk püspökmolnári

Amikor Ferenc József 1860. október 20-án kiadta az „októberi diplomát”, úgy tűnt: helyreáll az ország alkotmányossága; újrakezdték működésüket a vármegyék is. (Valójában csak az 1848 előtti intézményeket hozták létre, a konzervatív magyar arisztokraták elképzelései szerint.) A Molnáriban birtokos és itt kastéllyal rendelkező tolnai gróf Festetics (II.) Györgyöt ekkor nevezték ki – az előrehaladott kora miatt a megye kormányzását személyesen már nem vállaló örökös főispán, Batthyány Fülöp herceg helyett – Vas vármegye főispáni helytartójává, korabeli szóhasználattal: főispáni helyettessé. A vármegye bizottmányának 1860. december 13–14-ei ülésén – melynek jegyzőkönyve szerencsére fennmaradt a Vas Megyei Levéltárban – Szenczy Ferenc szombathelyi megyéspüspök köszöntötte a tisztséget betöltő Festetics Györgyöt.

Ebből a dokumentumból idézek részleteket, elsősorban olyanokat, amelyek községünkkel és a grófi családdal kapcsolatosak.

kepernyofoto_2023-12-14_20_47_40.jpg

Részlet az iratról, a megyéspüspök beszédéből

Szerző: kugi  2023.12.15. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás festetics györgy molnári

A mai bejegyzésben egy érdekes újságcikket teszek közzé, amire a Soproni Napló 1912. december 10-ei számának 4. oldalán akadtam rá:

soproni_naplo_19121210_4o.png

Szerző: kugi  2023.12.11. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: bűnügy újságcikk rábamolnári

A mai bejegyzésben az 1948 decemberében rögzített naplóbejegyzéseket teszem közzé a Püspöktamási Plébánia naplójából, az ún. Historia domusból, amit Holpert István plébános írt. (A "75 éve történt" sorozat előző - 1948 novemberi történéseket bemutató - része itt olvasható.)

20171211_143648_1.jpg20171211_143659.jpg

A szöveg gépelt változata pedig így szól:

Szerző: kugi  2023.12.08. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt historia domus

A mai bejegyzésben olyan újságcikkeket mutatok be, amelyek 100 évvel ezelőtt, 1923 november-december folyamán jelentek meg a Vasvármegye című megyei újságban. (A "száz éve történt" sorozat előző bejegyzése itt olvasható.)

Az első ilyen cikket a november 24-ei lapszám 3. oldalán találjuk:

vasvarmegye_19231124_3o.jpg

A Vasvármegye 1923. december 8-i számának 4. oldalán jelent meg egy hosszabb tudósítás az árvízi helyzetről "A megáradt Rába elvitte az épülő rumi hidat" címmel, ebből az alábbi részlet érdekes a számunkra:

Szerző: kugi  2023.12.04. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság bűnügy újságcikk rábamolnári rábapüspöki száz éve történt

A mai bejegyzésben az 1948 novemberében rögzített naplóbejegyzéseket teszem közzé a Püspöktamási Plébánia naplójából, az ún. Historia domusból, amit Holpert István plébános írt. (A "75 éve történt" sorozat előző - 1948 októberi történéseket bemutató - része itt olvasható.)

20171211_143641_2.jpg20171211_143648.jpg

 A szöveg gépelt változata így szól:

Szerző: kugi  2023.11.17. 07:00 Szólj hozzá!

Címkék: egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt historia domus

süti beállítások módosítása