pgypipas.jpgKedves Olvasók! Hanganyag eddig nem volt a blogon, de a mai bejegyzésben egy ilyet találnak.

Hosszas egyeztetések után sikerült ugyanis megvásárolnom az MTVA-tól annak a hangfelvételnek a közlési jogát, amelyen községünk híres szülöttje, Prinz Gyula professzor (arcképét lásd jobbra) beszél életéről, tudományos munkásságáról, ázsiai kutatóútjairól.

A felvételt a Magyar Rádió készítette a tudós halála előtt 2 évvel, 1971-ben. A riporter Pataki Béla, a másik megszólaló Láng Sándor professzor az ELTE Természetföldrajzi Tanszékéről. A hanganyag hossza 24:40.

(Frissítés - 2018.08.11.: Olvasónk, Varga Bálint szerint a riporter nem Pataki Béla, hanem Dr. Székely András az ELTE természeti földrajzi tanszékének egykori professzora volt. Varga úrnak hajdani földrajz-szakosként volt szerencséje Székely tanár úr előadásait hallgatni, ezért ismerte fel a hangját. Köszönöm az észrevételt! Pataki Béla neve az MTVA leírásában szerepelt...)

Prinz Gyula a riporter hosszú bevezetője után, 1:23-nál szólal meg. A felvétel a piros gombra kattintva indul. Hallgassák szeretettel!

Szerző: kugi  2015.02.04. 07:44 Szólj hozzá!

Címkék: prinz gyula

2013. december 31-én lesz 40 éve, hogy meghalt a községünkben született felfedező földrajztudós, Prinz Gyula. Életrajzát születésének 130 évfordulója alkalmából itt már bemutattam. Szilveszterhez közeledve az idei utolsó bejegyzésben Prinz Gyula családjáról írok.

A kolozsvári egyetem (ahol Prinz professzor 1940-44 között oktatott) történetéről írt műben Prinz Gyulát zsidó származásúnak tüntetik fel. (Gaal György: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2001.) A szerző arra hivatkozik, hogy a tudós az 1929-es kiadású Zsidó Lexikonban is szerepel (725. oldal).

A Szegedi Tudományegyetemen azonban fellelhető Prinz Gyula saját kezűleg írt, 1940. november 7-i keltezésű önéletrajza, melyben családja katolikus kötődését hangsúlyozza:

Szerző: kugi  2013.12.23. 13:17 Szólj hozzá!

Címkék: vasút molnári prinz gyula

Ahogy Szenttamáson a középkor nyomait láthatjuk, úgy a molnári vasútállomáson egy csipetnyi itt maradt 19. századdal találkozhatunk. Az Osztrák-Magyar Monarchia kora elevenedik meg itt az akkor emelt épületeken. Az alábbi 13+1 kép segítségével ebből szeretnék egy kis ízelítőt adni. (A molnári állomásépület képéről itt, alaprajzáról pedig itt írtam, az állomás területéről pedig ebben a bejegyzésben közöltem egy térképet).

1. Amit leginkább ismerünk: az 1865-ben típusterv alapján épített állomásépület homlokzata a peron felől; háromszög-oromzattal, rajta körablakkal. A szélfogó későbbi toldalék. Az ajtó mellett a GYSEV tájékoztató táblája.

keleti homlokzat.jpg

2. Az egykori állítóközpont a vágányok felől nézve, az állomás nevének elmosódott feliratával:

Szerző: kugi  2013.06.21. 07:47 Szólj hozzá!

Címkék: kép vasút molnári prinz gyula

Halottak napja előtt, a mai bejegyzésben híres püspökmolnáriak sírját mutatom be.

A nemzetközileg is ismert, községünk vasútállomásán született Prinz Gyula felfedező földrajztudós földgömbös síremléke a budapesti farkasréti temetőben áll, ebben a bejegyzésben ezt már bemutattam.

A legmagasabb világi méltóság, aki községünkhöz kötődött, gróf Festetics György miniszter volt. Sírját – mely a régi molnári temetőben áll – itt mutattam be.

A legmagasabbra jutott egyházi méltóság, a Püspökiben született Piry Czirjék ferences tartományfőnök. A budapesti kerepesi temetőben álló síremlékének fotóját itt közöltem.

Zelkó2.jpg Fazekas.jpg

Balra: Zelkó Zoltán térképész kutató sírja az új köztemetőben áll. (Róla a későbbiekben még írni fogok!) Jobbra: Fazekas László plébános síremléke az új köztemetőben, a Sümegi-kereszt közelében.

Szerző: kugi  2012.10.31. 08:18 Szólj hozzá!

Címkék: kép gyász temető püspöki szenttamás püspökmolnári festetics györgy piry cirjék molnári sallérok prinz gyula molnári kelemen temetőkápolna

Az egyik múlt heti bejegyzésben bemutattam Prinz Gyula fa emlékoszlopa 1982-es állításának körülményeit. A május 20-i avató ünnepség után a tudós családja köszönőlevelet küldött Püspökmolnáriba a Hazafias Népfront Községi Bizottságának. Ebben meghatódva, meleg hangon emlékeztek meg a rendezvényről.

E levél egy másolati példánya a birtokomban van, ezt most közzé teszem. 

Szerző: kugi  2012.07.16. 09:01 Szólj hozzá!

Címkék: püspökmolnári prinz gyula kisdobosok úttörők

PGYoszlop.jpgA közelmúltban bemutattam községünk kőszobrait, ill. ezek elhelyezkedését. Egy emlékoszlop kimaradt a sorból, mivel nem kőből, hanem fából készült. Ez Prinz Gyula eredeti emlékoszlopa, amit a mai bejegyzésben mutatok be.

Az oszlopállítás előzménye az az újságcikk, ami a Vas Népében jelent meg dr. Kecskés Tibor mérnökgeológus tollából 1982. január 17-én. Ebben nehezményezi, hogy Püspökmolnári sehogy sem emlékezik meg szülöttéről, Prinz Gyuláról születésének centenáriumán. A lap február 6-i számában az akkori Vasvári Nagyközségi Közös Tanács (ahova Püspökmolnári is tartozott) vezetője, Varga János tanácselnök válaszolt. Elismerte, hogy ez az újságcikk hívta fel a figyelmüket Prinz Gyulára, akiről időközben a falugyűlésen megemlékeztek, egyúttal megbízta a helyi tanácstagi csoportot, hogy egy emlékparkot alakítsanak ki. Az emlékpark ötletét a tudós hasonnevű fia, dr. Prinz Gyula is szívesen vette, mivel (a megyei lapban 1982. március 6-án közölt levele szerint) apja nagy rajongója volt a természetnek.

A Vas Népe 1982. május 22-i száma már az emlékpark avatásáról tudósít. A cikk szerint a park kialakítása még 1974-ben kezdődött az akkori tanácselnök, Szele Pál irányításával. Már akkoriban szóba került névadóként Prinz Gyula. Az 1982. januári újságcikket követően a tanács és a Hazafias Népfront körzeti bizottsága „társadalmi munkaakció” keretében tette rendbe a területet, Jáger Imre pedig fából egy emlékoszlopot faragott. A május 20-án tartott avatáson részt vett Prinz Gyula fia és lánya is. A parkot gondozó általános iskolások adtak műsort. A cikk írója megjegyzi: „Szép számmal jöttek érdeklődők a környékről, a helybeliek közül viszont jöhettek volna többen is. Sokuknak új dolog az ilyen. A faluból elszármazott neves ember emlékét idáig még nem őrizték, s talán nem is mind értik, hogy mit számít egy tábla az állomás épületén.” (Mivel Prinz Gyula szülőházára a vasútállomáson is ekkor került emléktábla.)

Szerző: kugi  2012.07.11. 08:44 Szólj hozzá!

Címkék: tanács újságcikk püspökmolnári prinz gyula ámk prinz gyula

Szerk_IMG_0029 copy.JPGA mai bejegyzésre maradt községünk egyetlen nem vallási ihletésű kőszobra, az általános iskola épülete előtt álló emlékmű, mely falunk világhírű szülöttjének, Prinz Gyula földrajztudósnak állít emléket. A mai bejegyzés rendhagyó annyiban is, hogy a szoborállítás folyamatát is bemutatom (mivel a közelmúltban történt, másrészt valamelyest én is részese voltam a folyamatnak).

2005-ben kereste meg az önkormányzatot Prinz Gyula Svájcban élő unokája, Guha Péter azzal az ötlettel, hogy - az addigi fa emlékoszlop helyett - egy maradandóbb, kőből készült emlékművet szeretne állíttatni nagyapjának. Az önkormányzat partner volt az ötlethez, így megindult a kivitelezés. Guha úrral kiválasztottuk Hárskúton azt a csiszolatlan mészkő tömböt, melyre az emléktáblát szántuk. (A kőlap oldalán azok a furatok látszanak, melyeken keresztül a robbanóanyagot a kőzetbe helyezték.) A több tonnás kőtömb árát, ill. a szállítás költségét a család állta, a szobor talapzatát (a kőoszlopot tartó betonteknőt) pedig az önkormányzat készíttette el.

Szerző: kugi  2012.06.22. 14:44 Szólj hozzá!

Címkék: iskola püspökmolnári prinz gyula ámk prinz gyula kőszobor

A közelmúltban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Püspökmolnáriért Egyesület. 2001 augusztusában fogott össze egy tizen- és huszonéves fiatalokból álló kis csapat, hogy a faluért tevékenykedjenek. 2002. május 25-én jegyezte be a Vas Megyei Bíróság a Püspökmolnáriért Egyesületet. Az azóta eltelt 10 évben számos rendezvényt valósítottunk meg, és aktívan részt vettünk a falu közéletében. Az alábbiakban a sokrétű tevékenységünkből villantunk fel néhányat képek segítségével.

1_2006_szüreti4.JPG 2_2003_Mikulás7.jpeg

10 éven át szerveztük a szüreti felvonulásokat                       Díjtalan Mikulás-szolgálatunk a gyerekek örömére

3_2009PGY_S7300932.JPG 4_2004_tabarin1.JPG

Prinz Gyula-megemlékezés és földrajzverseny                       Amatőr színjátszással is foglalkozunk

Szerző: kugi  2012.05.30. 13:17 Szólj hozzá!

Címkék: kép közélet 1848 szüreti felvonulás festetics györgy prinz gyula

2012. január 28-án községünk híres szülöttjére, a 130 éve született Prinz Gyula földrajztudósra emlékeztünk. A Püspökmolnáriért Egyesület által szervezett rendezvényen az iskola előtti emlékműnél röviden elhangzott a tudós életútja. A geográfus a földrajztudomány szinte valamennyi ágát művelte. Két ízben járt Közép-Ázsiában, kutatásai eltüntették a térkép utolsó fehér foltjait. Tudását pedig Budapesten, Pozsonyban, Pécsen, Kolozsváron és Szegeden a katedráról adta át a következő nemzedékeknek.

Ezt követően került sor Prinz Gyula emlékművének megkoszorúzására. A község koszorúját Rodler Csaba polgármester, a Prinz Gyula ÁMK koszorúját a földrajzversenyen induló diákok helyezték fel, ill. a szervező egyesület koszorúja is felkerült a tudós emlékművére.

425560_349033808453644_100000410828187_1207340_960175128_n.jpg 424335_349034011786957_100000410828187_1207341_407340931_n.jpg

A község nevében Rodler Csaba polgármester, az iskola képviseletében pedig Szabó Tímea diák koszorúz

Szerző: kugi  2012.01.30. 20:58 Szólj hozzá!

Címkék: közélet vasút püspökmolnári prinz gyula ámk prinz gyula

A mai bejegyzésben községünk vasútállomását mutatom be egy archív és egy mai fotó segítségével. A bejegyzés a jobb oldali kép alatti „tovább” gombra kattintva folytatódik.

Vasútállomás_régi képeslapról.jpg vasútállomás_ma.jpg

Szerző: kugi  2012.01.27. 09:44 Szólj hozzá!

Címkék: kép vasút akkor és most püspökmolnári molnári prinz gyula

PGY_200.jpgMa van 130 éve annak, hogy hazánk jeles földrajztudósa, Prinz Gyula megszületett a Déli Vasút molnári állomásán. Apja, Prinz József állomásfőnök volt, anyja, síkabonyi Angyal Franciska nemesi családból származott. Prinz Gyula szülei 3. fiaként 1882. január 11-én látta meg a napvilágot.

Nagykanizsán járt gimnáziumba, de több tantárgyból, így pl. földrajzból, és németből (ami az anyanyelve volt) is megbukott. Végül Budapesten érettségizett le. Az édesapja révén kapott vasúti szabadjegy birtokában beutazta az egész monarchiát. Egy útleírásával első helyezést ért el a Magyar Turista Egyesület pályázatán – megelőzve több földrajztanárt. A díjat Eötvös Loránd, az MTA akkori elnöke adta át. Az ő tanácsára iratkozott be a budapesti tudományegyetem földrajz szakára, amit sikeresen elvégzett.

Szerző: kugi  2012.01.11. 08:29 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló vasút püspökmolnári molnári prinz gyula

Sorozatom mostani bejegyzésében az iskolai napköziotthon épületét mutatom be egy régi és egy mai fotó segítségével. A képek alatti "tovább" gombra klikkelve a bejegyzés folytatódik!

napközi_archív.jpgnapközi_ma.jpg

Szerző: kugi  2011.11.07. 15:30 Szólj hozzá!

Címkék: kép iskola akkor és most püspökmolnári prinz gyula ámk prinz gyula

Mai bejegyzésemben a községi általános iskola épületét mutatom be egy régi és egy mai fotó segítségével. A képek alatti "tovább" gombra klikkelve a bejegyzés folytatódik!

Iskola_archiv.jpgiskola_ma.jpg

 

Szerző: kugi  2011.10.24. 14:09 Szólj hozzá!

Címkék: kép iskola akkor és most püspökmolnári prinz gyula ámk prinz gyula

süti beállítások módosítása