Figyelem! A Püspökmolnári Helytörténeti Klub következő összejövetelére március 23-án (szombaton) 16.00 kezdettel kerül sor. Ennek keretében felkeressük a Petőfi utcai haranglábnál lévő "szórét", a helytörténeti gyűjtemény megtekintése céljából. Találkozzunk 23-án 16.00-kor a szórénál! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A mai bejegyzésben "községünk vasútja" - azaz a Püspökmolnárit érintő Sopron-Nagykanizsa vasútvonal - létrehozásáról teszek közzé egy régi újságcikket. Először az "építés" szót akartam leírni, de ekkor még sokkal inkbb csak a tervezésről és az anyagiak összegyűjtéséről volt szó, a vasútépítés jóval később kezdődött.

A cikk a Budapesti Hirlap 1856. március 14-i számának címoldalán jelent meg:

budapestihirlap_18560314.jpg

Szerző: kugi  2019.03.18. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: vasút újságcikk festetics györgy

1883 februárjában meghalt a molnári kastély ura, tolnai gróf Festetics György. (A róla szóló írásaim linkjeit lásd a poszt végén.) A Fővárosi Lapok az alábbi cikkben számolt be a haláláról, melyből érdekes részleteket is megtudunk (1883.02.15. 248. oldal): 

fovarosilapok_18830215_248o.jpg

Szerző: kugi  2019.02.18. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

Ahogy arról már ebben a bejegyzésben írtam, Festetics (II.) György gróf 1857-ben megalapított a molnári apátságot. Azt a bejegyzést az apátság alapítólevele alapján írtam, azonban nemrég korabeli (!) újságcikkeket is találtam, amelyekben beszámolnak erről. Írt róla pl. a Budapesti Hirlap, amely a Religio című lap tudósítását vette át.

Az alábbiakban a Religio 1857. évi 48. számának 393. oldalán megjelent tudósítást közlöm, ami így szól:

rel1.jpg

Szerző: kugi  2017.12.11. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: apátság újságcikk festetics györgy molnári

Kedves Olvasók! Régóta tervezek már írni a helyi futballcsapat (sportkör) múltjáról, és ehhez keresek régi fotókat, esetleg egyéb dokumentumokat különösen az '50-60-70-es évekből. Akinek van ilyen régi fotója (mert például valamely családtagja focizott), kérem, értesítsen!

És akkor jöjjön a mai témánk. Ebben a bejegyzésben a Molnáriban lakott gróf Festetics György volt miniszter (ekkor már koronaőr) és gróf Erdődy Eugénia lányának, Georginának az 1877-ben Pesten megtartott esküvőjéről közlök két korabeli újságcikket.

Először egy rövid említés a Vadász- és Verseny-lap c. újság 1877. március 21-i számából, a 94. oldalról: 

fgkz_esk1.jpg

excja: excellenciája, a (volt) miniszternek kijáró megszólítás

Most pedig jöjjön a részletes beszámoló ugyanezen újság 1877. évi június 13-i számából (183. oldal):

Szerző: kugi  2016.06.13. 08:30 2 komment

Címkék: újságcikk festetics györgy

A mai bejegyzésben gróf Festetics György molnári birtokának épületeit és földjeit mutatom be egy 1856-ban készült összeírásból. Lássuk először az épületeket:

p275_82cs_101b_4_5.jpg

Részlet az összeírásból

Szerző: kugi  2016.05.18. 07:59 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság festetics györgy molnári

Kutatásaim során a vasvári járási szolgabírói iratok között két rendkívül érdekes dokumentumra bukkantam. Az egyik: Festetics György gróf (1815-1883) miniszter levele a szolgabíróhoz, a másik pedig a hozzá mellékelt fotó, ami a ma püspökmolnári Nagy-tóként ismert szenttamási tónál készült. Mindkettő 1870-ből való!

Kezdjük a levéllel (sajnos nem volt lehetőségem lefotózni, ezért betűhív másolatban közlöm):

"Nagyságos Szolgabíró Úr!

Kedves Öcsém Uram!

Ezúton köszönöm nevemnek napjára küldött jó kívánataidat! Reménylem, hogy az szombati közös vadászatunk alkalmatosságával lesz szerencsém személyesen is kifejezni köszönetemet!

Addig is engedd meg, hogy egy különös dologról tudósítsalak, amiről majd személyesen is szeretnék beszélni Nagyságoddal!

Molnári-i birtokom cselédjeitől a’ múlt esztendőben hallottam, hogy a’ szomszédos Szt.Tamás falu melletti tóban valamilyen szörnyeteg lakozik. Néhány héttel ezelőtt a Szt.Tamás-i községbíró – böcsületes, szorgalmatos földmíves – felkeresett molnári-i kastélyomban, és az segítségemet kérette. Elmondása szerint egy hatalmas állat – ahogyan ő mondotta: egy „szörny” – él a ’tóba, amely majd’ teljesen kipusztittota a halakat, egy vízben úszkáló ebet is felfalt, és már a gyerekek se mernek bemenni fürdeni a vízbe. Elmondása szerint valamilyen kígyótestű állat él ott, aminek éles fogai vannak, és fel tudja önnön fejét emelni a víz fölé. Én ekkor még a’ tanulatlan nép szó-beszédének hittem az egészet.

Szerző: kugi  2016.04.01. 09:25 Szólj hozzá!

Címkék: kép személyes szenttamás festetics györgy molnári

133 évvel ezelőtt, 1883. február 12-én hunyt el Bécsben a molnári kastély tulajdonosa, gróf Festetics György. Életrajzából (mely itt olvasható) is látszik, hogy számos tisztséget töltött be. Így pl. tagja volt a lóversenyzés ügyét előmozdító Magyar Lovaregyletnek is. (Ez egyébként apja unokatestvére, Széchenyi István kezdeményezésére jött létre). Illő volt tehát, hogy az egylet lapja, a Vadász- és Versenylap is közölje grófunk nekrológját (1883. február 15. 1. oldal).

Ezt mutatom be a mostani bejegyzésben. (Figyelem: A gyászjelentés és az alatta olvasható nekrológ nagyobb méretben is megtekinthető a két kép jobb alsó sarkában található nyilakra kattintva.)

fgy_nekrolog_a.jpg

Szerző: kugi  2016.02.15. 08:08 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk festetics györgy molnári

A fenti cím pontosításra is szorul, ugyanis a Vasmegyei Közlöny c. lap községünk vonatkozásában 1883-ban nem bulvárhíreket, hanem gyászhíreket közölt. Méghozzá Festetics Györgyről, két alkalommal.

A gróf nekrológját is tartalmazta a lap február 18-i számának cikke (2. oldal - sajnos egy kissé nehezen olvasható):

vk_18830218_2o_a.jpg

Szerző: kugi  2015.11.30. 08:25 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

A Vasmegyei Közlöny (VK) 1881-es évfolyamának hírei után nézzük, miről írt ez az újság községünk vonatkozásában 1882-ben!

Mindössze 4 cikket találtam. Az első egy hirdetmény a július 30-ai lapszám 4. oldaláról:

vk_18820730_4o.jpg

A következő cikk egy álláshirdetés a VK 1882. október 15-i számából (2. oldal): 

Szerző: kugi  2015.11.13. 08:50 Szólj hozzá!

Címkék: posta kocsma bűnügy újságcikk püspöki szenttamás festetics györgy molnári

A Pesti Hírlap 1894. augusztus 28-i száma az 5. oldalon gyászhíreket közölt az ország több vidékéről. A 2. gyászhír községünkkel kapcsolatos. Lássuk:

pesti_hirlap_18940828_5o.jpg

Szerző: kugi  2015.08.28. 08:49 Szólj hozzá!

Címkék: gyász festetics györgy molnári

Korábban a Vasmegyei Lapok c. megyei újság tudósításaiból bemutattam a korabeli bulvárhíreket (az 1877-es itt, az 1878-as pedig itt olvasható), de 1877-től egy másik lap is megjelent a megyében Vasmegyei Közlöny (VK) néven. Az alábbiakban az ebben megjelent, püspökmolnári vonatkozású újságcikkeket teszem közzé, amely így jól kiegészíti a korábban írottakat.

Az első hír grófunk, Festetics György adakozásáról szól (VK 1877.09.23. 2. oldal):

vk_18770923_2o_1.jpgvk_18770923_2o_2.jpg

A lap szeptember 30-ai száma Vas vármegye köztörvényhatósági bizottságának virilis (legtöbb adót fizető) tagjait sorolja fel, élén Festetics Györggyel:

Szerző: kugi  2015.08.19. 07:49 Szólj hozzá!

Címkék: vasút bűnügy újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

Az 1870-es években - a Vasmegyei Lapok c. megyei újság mellett - Vasmegyei Figyelő (VF) néven is megjelent egy hetilap, melynek 1873-as és 1875-ös számai fennmaradtak. Ez helyenként részletesebb cikkeket közöl községünk vonatkozásában, mint a Vasmegyei Lapok. Lássuk! (Előzményként érdemes átnézni az 1873-as és az 1875-ös bulvárhírekről szóló korábbi bejegyzéseket, hiszen a mai poszt azokat egészíti ki.)

Vasúti menetrendet találunk a VF 1873. február 2-ai számának 3. oldalán:

vf_18730202_3o.jpg

Festetics György személyiségéről ismerhetünk meg valamit az alábbi rövidhírből (VF 1873.06.29. 2. oldal):

Szerző: kugi  2015.07.06. 08:31 Szólj hozzá!

Címkék: iskola vasút bűnügy újságcikk püspöki szenttamás festetics györgy molnári

fgy_szinezett_albuminpapir.jpgAhogy a községi újság legutóbbi számában olvashattuk, az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján községünket is érinti egy utcanév kötelező átnevezése. Az Akadémia illetékes bizottsága szerint az Úttörő utcát kell átnevezni. Ahogy hallottam, sok érdekes javaslat érkezett az utcában lakóktól. Helytörténészként és lokálpatriótaként egy olyan személyt javaslok névadónak, aki községünkhöz életében is ezer szállal kötődött, és aki itt nyugszik.

A javaslatom: Festetics György utca.

A pontosság kedvéért: nem Sallér Judit férjét, a keszthelyi Georgicont alapító Festetics (I.) Györgyöt javaslom névadónak, hanem az ő unokájukat, az 1815-1883 között élt Festetics (II.) Györgyöt.

Hogy miért éppen őt? Íme az indokaim:

- Nemcsak Molnári akkori legnagyobb birtokosa volt, hanem a kiegyezés utáni első kormány, az Andrássy-kormány tagja, korábban Vas vármegye főispáni helytartója és Zala vármegye főispánja, ill. a földbirtokosokat tömörítő szervezet, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) elnöke is. Jóllehet Pesten és Bécsben is volt palotája, és számos helyen birtoka, de a miniszterségről lemondva Molnáriban sokat tartózkodott. Bécsben halt meg, de községünkben kívánt nyugodni. Kevés ilyen nagy ember nyugszik kis falusi temetőkben...

Szerző: kugi  2015.06.01. 08:35 Szólj hozzá!

Címkék: közélet püspökmolnári festetics györgy

A mai bejegyzésben - halottak napjához kapcsolódóan - három gyászjelentést teszek közzé, melyek a Molnáriban élt vagy ott született grófok elhunytát közli.

Elsőként lássuk Molnári egykori birtokosának, gróf Festetics György miniszternek a gyászjelentését:

Festetics_György_miniszter_1815-1883_4328636_00781.jpg

Másodikként lássuk a Molnáriban született '48-as honvéd ezredes, gróf Zichy Ottó gyászjelentését:

Szerző: kugi  2014.10.31. 07:27 Szólj hozzá!

Címkék: gyász festetics györgy molnári

Korábban már sokszor írtam a Molnáriban birtokos Festetics Györgyről, pl. az életéről itt, a temetéséről itt, az újságban megjelent halálhírét pedig ebben a bejegyzésben közöltem. Ma a haldokló gróf utolsó óráit és a temetésre való előkészületeket mutatom be, továbbá Erzsébet királyné (Sissi) részvétlátogatását az özvegynél.

Előbbiekről a Zala c. lap 1883. február 17-i száma tudósít a 3. oldalon (a gróf korábban Zala vármegye főispánja volt):

Zala_18830217_3o_1.JPG

Szerző: kugi  2014.02.17. 08:31 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

A mai bejegyzésben megnézzük, miről szóltak a hírek községünkkel kapcsolatban 1883-ban. Ehhez a Vasmegyei Lapok c. korabeli megyei újság cikkeit veszem alapul.

Az év községünkkel kapcsolatos híreinek zömét Molnári birtokosának, Festetics György grófnak az 1883-ban bekövetkezett halála uralja. Február 15-én a lap 2. oldalán keretes gyászhír jelent meg:

VL_18830215_2o.jpg

Mai szemmel érdekes a többes szám használata (tetemeit)...

Szerző: kugi  2013.09.16. 08:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász bűnügy újságcikk püspöki szenttamás festetics györgy molnári

A mai bejegyzésben megnézzük, miről szóltak a hírek - községünk vonatkozásában - 1882-ben. Ehhez a Vasmegyei Lapok c. korabeli megyei újság cikkeit veszem alapul.

Elsőként a január 12-i lapszám 3. oldalán található Pótló tudósítás c. cikket említhetem. Ebben a Vasvárott "Sylvester-estén megtartott tánczvigalomban" részt vett hölgyek között találjuk a molnári Bandy Josefa nevét. (Ő bizonyára azonos az 1878-ban Vasváron bálozó Bandi Józsával.)

2 nap múlva a lap 1-2. oldali, Marhatenyésztésünk c. cikkében a Molnári-Bécs közti vasúti szarvasmarha-viteldíjat ismerhetjük meg:

VL_18820115_(1-)2o.jpg

A Vasmegyei Lapok március 2-i száma a 2. oldalon közli a Szabadelvű Párt rumi választókerületi szervezetének alakuló ülésén felvett jegyzőkönyvet. Ebből megtudhatjuk, hogy a 3 korabeli kisközségből kik lettek a párt "bizalmi férfijai":

Szerző: kugi  2013.09.09. 08:16 Szólj hozzá!

Címkék: adó bűnügy névsor újságcikk püspöki szenttamás festetics györgy molnári

Utoljára a 257. bejegyzésben írtam a községünkkel kapcsolatos bulvárhírekről (akkor 1880-ból), így most azt folytatva az 1881-es híreket közlöm, a korabeli megyei újság, a Vasmegyei Lapok (VL) cikkei alapján.

Elsőként egy igazi bulvárhír Festetics György grófról a január 23-i szám 2. oldaláról:

VL_18810123_2o.jpg

A találgatás nem jött be... A gróf elsőszülött fia, Tasziló viszont magyar hercegi címet kapott Ferenc Józseftől 1911-ben.

A következő hír már megalapozott tudósítás volt:

Szerző: kugi  2013.08.14. 09:17 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság tűzoltók újságcikk püspöki szenttamás festetics györgy molnári

avagy Festetics-hajók a Balatonon

 

A mai bejegyzés ismét egy kissé rendhagyó lesz, mivel nem községünk történetéről szól, de a Sallér-Festetics családdal kapcsolatos, mely Molnári birtokosa és a szenttamási templom kegyura volt, és melynek több tagja községünkben alussza örök álmát. E rövid bevezető után lássuk a témát!

Az 1790-es években Sallér Judit férje, a keszthelyi Georgicont is megalapító Festetics György (korának Széchenyije) nagyszabású hajóépítésbe kezdett a Balatonnál. Az olasz ácsokkal működő hajóépítő műhely Fenékpusztán volt, mely ma Keszthely külterülete. A 18-19. század fordulóján számos balatoni hajó készült itt, melyek nagy része - feltételezésem szerint - a család tagjairól kapta a nevét. (De más nevű hajók is készültek, pl. Főnix, Fecske, Szolgája.)

Juditha nevű_Festetics-hajó.jpg

A Juditha nevű hajó tervrajza (Festetics-család levéltára: T 3 No 268.)

Szerző: kugi  2013.06.24. 07:42 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság festetics györgy sallérok

A mai bejegyzésben a korabeli megyei lap, a Vasmegyei Lapok alapján azt mutatom be, hogy miről szóltak a községünkkel kapcsolatos hírek 1880-ban. (Sajnos mind a megyei, mind az Országos Széchényi Könyvtárban lévő bekötött példányból több hónapnyi lapszám hiányzik, amelyekben akár helyi vonatkozású hírek is lehettek.)

Az első fennmaradt, számunkra fontos hír a július 8-i szám 2. oldalán van, és a molnári kastély lakójával, az idén 130 éve elhunyt Festetics György gróffal kapcsolatos:

VL_18800708_2o.jpg

Ugyancsak "grófunk" szerepel a szeptember 19-i lapszámban a vármegye legtöbb adót fizető megyebizottsági tagjainak (azaz viriliseinek) listáján (3. oldal):

Szerző: kugi  2013.05.31. 11:59 Szólj hozzá!

Címkék: iskola adó újságcikk püspöki szenttamás festetics györgy molnári

süti beállítások módosítása