Ma egy olyan birtokvitát ismertetek 1453-ból, amely Molnárival kapcsolatos, és amely az akkor uralkodó V. László királyhoz is eljutott.

mol_dldf14761.jpg

A vasvári káptalan 1453. december 21-én kelt oklevele

Szerző: kugi  2021.02.22. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: oklevél molnári molnár-nemzetség

A mai bejegyzésben egy 1454. január 3-án Budán kelt oklevelet mutatok be, amit Pálóczi László országbíró adott ki. Ez a típusát tekintve tulajdonképpen egy elismervény, természetesen - a kor írásbeliségének megfelelően - latin nyelven íródott. Lássuk!

dldf106982.jpg

Szerző: kugi  2020.02.24. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: oklevél árpás molnári molnár-nemzetség

A fenti cím máris pontosításra szorul: az oklevél ugyanis a 18. századból való, amiben egy 13. századi királyi adományról szóló okiratot foglaltak bele. Azaz a régit átmásolták az új szövegébe. Részletek kicsit lejjebb; előbb lássuk az oklevél képét:

dldf_279140.jpg

Az adományozásról szóló oklevélrészlet

Szerző: kugi  2019.08.26. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: oklevél püspöki molnári molnár-nemzetség

A mai bejegyzésben a középkorba megyünk vissza. 1446-53 között Hunyadi János volt Magyarország kormányzója, a Bécsben tartózkodó megkoronázott király, az ifjú V. László távollétében. Ebben az időben, 1450. február 8-án, a Vas megyei Szenttamáson (azaz községünkben) kelt az az oklevél, amelyet most bemutatok.

1450paloci.jpg

Részlet az oklevélből 

Szerző: kugi  2019.02.08. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: bűnügy oklevél szenttamás

(2017. és 2018. évi frissítés lejjebb!) Ahogy azt nemrég a saját facebook-oldalamon közzé tettem, a múlt héten elismerő oklevelet vehettem át a blog szerkesztéséért, a tudomány népszerűsítéséért. Mivel minden olvasóm nincs fent a legnagyobb közösségi oldalon, továbbá a többi díjazottat is szeretném bemutatni (mert nagyszerű blogjaik vannak), ezért részletesen is írok az eseményről.

Az elnyert oklevél:

oklevel_jzs_750.jpg

Az előzmény: a Tudományos Újságírók Klubja (TUK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) együttműködése alapján még májusban hirdették meg  a Juhari Zsuzsanna-díj pályázatot, amelyet az Élet és Tudomány volt szerkesztőjéről, a juharizsuzsanna.blog.hu 2015-ben elhunyt írójáról neveztek el. A blogommal én is neveztem a pályázatra. 

Szerző: kugi  2016.07.01. 08:33 4 komment

Címkék: személyes oklevél

A mai bejegyzésben egy 1518-ból fennmaradt, molnári birtokeladásról szóló oklevelet ismertetek. Az irat külsőleg így néz ki:

dl94334_eredeti.jpg

A vasvári káptalan előtt Molnari-i Hernad Mátyás, név szerint felsorolt fiai nevében is eladta a Vas megyei Molnari faluban (possessioban) levő, teljesen elhagyott két telkét (sessioját) és nemesi kúriáját a hozzá tartozó, két holdnyi földdel, amely az ő és a szomszédja, Molnar-i Pyspek István kúriájától megy le a Rába folyóig, valamint több részletben az oklevélben részletesen leírt határok között található. A szántókon kívül eladott még 2 kaszás rétet (vagyis annyit, amennyit 2 ember 1 nap alatt le tudott kaszálni), valamint az ingatlanokkal együtt eladta a rájuk vonatkozó írásos dokumentumokat is.

Szerző: kugi  2014.12.15. 09:03 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság oklevél püspöki szenttamás molnári molnár-nemzetség

Szentiván_216.jpgAhogy azt egy korábbi bejegyzésben már jeleztem, községünk mai határában volt valaha egy Szentiván nevű falu. A mai poszt erről fog szólni.

Segítségül hívom a II. József korabeli katonai felmérés (1784) térképét, melyen a térképíró Püspökitől északra, a Sorok-patak közelében az erdő tisztásán romokat („Rudera”) jelölt.

Itt állt a középkorban Szentiván falu. Nevét templomának védőszentjéről, Keresztelő Szent Jánosról (illetve a név torzulásáról) kapta. Létrejöttének ideje nem ismert. Első említésekor (mely meglehetősen késői, 1381-ből való), a Demeteri család birtokaként szerepel. A Demeteriek a vármegye kisebb földesurai közé számítottak, Szentléránton és Dömötöriben voltak még birtokaik.

Hogy mekkora volt a település, hányan és kik éltek itt, nem tudjuk. Mindössze egyetlen lakos neve maradt fenn a faluból: 1462-ben Pál szentiváni plébános a szomszédos Szent Cecília templom (Cicelle) Sebestyén nevű plébánosával peres ügyben jártak el.

Szerző: kugi  2011.12.21. 12:58 Szólj hozzá!

Címkék: térkép oklevél egyháztörténet szentiván

Egy korábbi bejegyzésben már írtam Molnári, egy másikban pedig Püspöki első okleveles említéséről, sőt a szenttamási templomról is közöltem képeket. Ideje hát, hogy az egykori harmadik község, Szenttamás első okleveles említéséről is írjak.

Szemben Molnárival és Püspökivel, Szenttamás az Árpádok és az Anjouk idejében nem létezett önálló településként. A Szent Tamás apostol tiszteletére épült templom viszont már állt, méghozzá Molnári határában. Valószínűleg azért oda építették, hogy Püspöki lakói is látogathassák. Egy 1342-es oklevél úgy említi, hogy a Molnaar-i szent Tamás egyház. Az oklevélben egyébként Kálmán győri püspök felsorolja, hogy az egyes plébániák dézsmanegyede melyik egyházi méltóságot illesse. A Szent Tamás templomé a vasvári káptalan éneklőkanonokjának (cantor) járt.

Szerző: kugi  2011.12.08. 14:58 Szólj hozzá!

Címkék: templom oklevél egyháztörténet szenttamás

1411-ből két olyan oklevél is fennmaradt, mely községünkkel kapcsolatos. Mindkettő ugyanazon ügyhöz tartozik: a Molnári család és Vasvár királyi város területi vitájához. Tartalmából adódóan ezek jó forrásanyagok községünk középkori névanyagához.

Az 1411. február 21-én Budán kelt (és a vasvári káptalan átiratában fennmaradt) oklevélben Garai Miklós nádor meghagyja a vasvári káptalannak, hogy Gencsi Balázs királyi kiküldöttel jelölje ki Vasvár határait Molnári felől. Az okirat leírja az ügy előzményeit, ami számunkra igazán érdekessé teszi az iratot.

Szerző: kugi  2011.12.01. 15:30 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló oklevél árpás molnári molnár-nemzetség

Egy korábbi bejegyzésben már jeleztem, hogy egy bizonyos Árpás községnek is van némi köze Püspökmolnárihoz. A mai írásomban ezt a rejtélyt bontom ki.

Több történeti munka (Iványi Béla: A középkori Vasvár, 1992. 48. o., Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 1901. II. kötet 376. o.) szerint Árpás valahol Molnári környékén, attól északnyugatra feküdt. (Csánki szerint viszont Árpás kicsit távolabb, a mai Sorkikápolna vidékén keresendő. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1894. II. kötet 734. o.)

Szerző: kugi  2011.11.16. 16:13 Szólj hozzá!

Címkék: oklevél árpás molnári molnár-nemzetség

A mai Püspökmolnári egyik alkotórésze az egykori Püspöki község. Ez - ahogy arról már korábban írtam - a püspöki kocsmától (a mai Malom büfétől) keletre fekvő egykori falu. Első okleveles említése Molnári első említése után 70 évvel, 1345-ből való.Püspöki_1345.jan.21_DF 279336.jpg

A Vasvári Káptalan levéltárában talált, latin nyelven készített irat ma a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Fényképgyűjteményében (U szekció) lelhető fel, DF 279336 szám alatt.

Szerző: kugi  2011.11.05. 11:13 Szólj hozzá!

Címkék: oklevél püspöki egyháztörténet

A mai Püspökmolnárihoz köthető első fennmaradt írott forrás 1275-ből származik, és Molnárival, ill. az ott élő, Molnár-nemzetséghez tartozó nemesekkel kapcsolatos. A falu nem ekkor jött létre, talán már évszázadokkal korábban is létezhetett, de az első írásos emlék ebből az évből maradt fenn.

Másolat - DL_091126.jpg

Az irat - melyet a Vasvári Káptalan állított ki - tulajdonképpen egy nyugta. 

Szerző: kugi  2011.10.27. 19:47 Szólj hozzá!

Címkék: bűnügy oklevél molnári molnár-nemzetség

süti beállítások módosítása