Ma egy egykor volt autóbuszjárat indításáról számolok be korabeli újságcikkek és egy fénykép alapján. Lássuk!

A vasvári járás lapja, a Vasvári Újság 1927. május 22-i számának 3. oldalán volt olvasható ez a beharangozó újságcikk:

vu_19270522_3o_harmadik.jpg

A cikkből kitűnik, hogy Vasvár sérelmezte a járat indítását, de lekicsinylően azt írta a szerző, hogy úgysem lesz rentábilis a vállalkozás... Ezzel szemben egy Baltavár-Rábahidvég autóbuszjáratot "sokkal jobb tervnek" említ...

A hírlapi ágálás ellenére a buszjárat ügyében történtek fejlemények, ahogy erről a Vasvári Újság 1927. október 2-i lapszáma tudósít (3. oldal):

Szerző: kugi  2020.10.19. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: közlekedés évforduló újságcikk rábamolnári

Nemrég a Kis Ujsag című országos kiadású lap 1932. március 13-i számában találtam egy községünkkel kapcsolatos cikket. A 7. oldalon arról tudósítottak, hogy plébániánk a 100 éves fennállását ünnepelte. A rövidhír így szól:

kis_ujsag_19320313_7o.jpg

Megnéztem a korabeli megyei lapot, a Vasvármegyét, amiben hosszabb tudósítást közöltek (1932.03.09. 3. o.):

Szerző: kugi  2018.03.12. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló újságcikk plébánia egyháztörténet szenttamás püspöktamási

A mai bejegyzésben két 50 évvel ezelőtti újságcikket ismertetek a Vas Népéből. (A teljes sorozat ide kattintva olvasható.)

Először lássunk egy rövidhírt az 1968. február 8-i lapszám 6. oldaláról:

vn_19680208_6o.jpg

A néptánccsoportról ebben és ebben a bejegyzésben írtam, ill. mutattam be fényképeket.

És jöjjön egy sporttal kapcsolatos újságcikk a megyei napilap 1968. február 11-i számából (6. oldal):

Szerző: kugi  2018.02.09. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: sport évforduló újságcikk püspökmolnári ötven éve történt

1932-ben ünnepelte 25 éves tanítói jubileumát községünk evangélikus iskolájában Balikó Mihály tanító. (Portréját lásd ebben vagy ebben a bejegyzésben.)

Az évforduló megünnepléséről a Harangszó című folyóirat számolt be 1932. május 1-én (144. oldal), ebben a cikkben:

harangszo_19320501_144o_1.jpg

Szerző: kugi  2017.04.10. 07:41 Szólj hozzá!

Címkék: iskola évforduló evangélikus püspöktamási

Zichy Hermann.jpgA mai bejegyzésben egy községünkben született híres ember portréját mutatom be. Csak nemrég, véletlenül szereztem tudomást a Molnárihoz való kötődéséről a Petőfi Irodalmi Múzeum online adatbázisában. (Ezért nem szerepel a 2010-es kiadású, Püspökmolnári történetéről írt könyvben.)

200 évvel ezelőtt, 1814. július 5-én Molnáriban született zichi és vásonkeői gróf Zichy Hermann 1848-a nemzetőr őrnagy, későbbi adminisztrátor, és kancellár.

Édesanyja gróf Festetics Julianna (1789-1816) volt (Festetics (I.) György és Sallér Judit lánya), apja pedig gróf Zichy Károly (1778-1834), Pozsega, majd Moson vármegye főispánja, 1825-ben a magyar udvari kamara elnöke. Zichy Hermann tehát Festetics (II.) György unokatestvére volt. Öccse pedig az a Zichy Ottó, aki szintén Molnáriban született 1815. június 21-én.

Zichy Hermann a győri királyi akadémián végzett jogi tanulmányokat. A források erős testalkatú, társai közül inkább fizikai erejével és ügyességével (vívással, lovaglással, úszással és tánccal), semmint szellemi képességeivel kitűnő személynek írják le, aki nem szeretett tanulni.

Szerző: kugi  2014.07.04. 08:17 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló 1848 molnári

Vasúti bejárás

Ahogy azt már korábban jeleztem, 1913-ban újra a vasútépítés lázában égett a Rába-mente. Egy vállalkozó újra tervbe vette ugyanis a Sárvárt Molnárin át Körmenddel összekötő vonalszakaszt, amit már 1870 körül is terveztek. Ezzel kapcsolatban több újságcikk is megjelent 1913 júliusában.

A vonalszakasz közigazgatási bejárásáról ad hírt a Vasvármegye című lap (1913. július 8., 5. oldal):

Vasvármegye_19130708_5o_1.jpg

A Vasvármegye július 10-i számában megjelent cikk a vármegye kiküldöttjeit is megnevezi (5. oldal):

Szerző: kugi  2013.07.08. 10:10 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló vasút újságcikk rábamolnári száz éve történt

Holnap lesz az I. világháborút lezáró trianoni béke évfordulója. Ebből az alkalomból községünk I. világháborús hősi halottjairól emlékezem meg.

1914-ben Ferenc József császár és király - II. Vilmos német császár támogatásával - hadat üzent Szerbiának. (Ezt egyébként Tisza István kormányfő akkor ellenezte...) A szövetségesi szerződések miatt heteken belül európai méretű konfliktus bontakozott ki, mely a gyarmatokra és a tengerekre is kiterjedt. Így lett világháború egy kisebb konfliktusból. (A kortársak egyébként "nagy háború" néven emlegették.) A felek gyors döntést reméltek, de a háború végül elhúzódott, és mintegy 20 millió halottal járt. A világháborút lezáró békék átrajzolták Európa térképét.

Nagy-Magyarország emberveszteségei: félmillió halott, másfél millió sebesült, 800 ezer hadifogoly. Valószínűleg az ország összes településéről voltak áldozatok, így községünkből is. 

Szerző: kugi  2013.06.03. 07:58 Szólj hozzá!

Címkék: személyes templom évforduló névsor I. világháború

112 évvel ezelőtt, 1901. májusában ünnepelte 40 éves tanítói jubileumát a szenttamási római katolikus elemi iskola kántortanítója, Tormássy Károly. Ő korábban többször tudósította a sajtót a helyi - elsősorban a katolikus iskolával kapcsolatos - eseményekről (pl. 1874-ben, 1875-ben vagy 1878-ban is), és a szenttamási dalárda szervezésében is részt vett. 1877-ben (Rába)töttösön találjuk.

A tanítói évfordulóról a Vas c. lap 1901. május 26-i száma a 2. oldalán így tudósított:

Vas_19010526_2o_1.jpg

Szerző: kugi  2013.05.24. 07:44 Szólj hozzá!

Címkék: iskola évforduló szenttamás

Tegnap volt 130 éve, hogy Bécsben elhunyt gróf Festetics György (1815. április 23-1883. február 12.), Molnári akkori legnagyobb birtokosa, korábbi miniszter, Vas vármegye volt főispáni helytartója és Zala vármegye volt főispánja. Halálának (és ideiglenes temetésének) évfordulója mellett február közepe azért is fontos az ő szempontjából, mert 1867-ben február 17-én lett az Andrássy-kormány tagja, mint a király személye körüli miniszter.

Andrássy-kormány.jpg

Andrássy Gyula kormánya a megalakuláskor (1867. február 17.) Felül középen: Andrássy Gyula miniszterelnök; felső sor balról: Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter, Wenckheim Béla belügyminiszter, Lónyay Menyhért pénzügyminiszter, Horváth Boldizsár igazságügy-miniszter; alsó sor balról: Mikó Imre közmunka- és közlekedésügyi miniszter, középen: Festetics György, a király személye körüli miniszter, Gorove István földművelés- ipar- és kereskedelemügyi miniszter (Barabás Miklós kőrajza)

Ettől kezdve állandó, rendkívül fontos szereplője az Osztrák-Magyar Monarchia politikai életének, hiszen nemcsak az uralkodó bizalmát kellett elnyernie, hanem az országgyűlését is, tolmácsként (is) őrködve az érzékeny egyensúly felett.

Amikor 1871-ben megromlott egészségi állapota miatt a felmentését kérte, Andrássy Gyula így értékelte a munkáját:

Szerző: kugi  2013.02.13. 08:33 Szólj hozzá!

Címkék: gyász évforduló festetics györgy molnári

Az 1867-es kiegyezés után felpezsdült az ország, ami nemcsak a gazdaságban, de a közéletben is megnyilvánult. Egyesület-alapítási láz söpört végig az országon, ami községünket is elérte. Szenttamáson az apátplébános vezetésével dalárda jött létre, amiről a korabeli megyei újság is beszámolt. Az alakuló ülésre 1873. január 7-én került sor; az itt felvett jegyzőkönyv hangsúlyozza, hogy a 3 falu, Molnári, Püspöki és Szenttamás fiatalsága vett részt azon. 

2012-12-23 14.56.59.jpg

Az alapszabály szerint "Az egylet főczélja ének által a szívet és kedélyt nemesítő szép művészet iránt kedvet ébreszteni, mellékczélja pedig az egyházi ének emelése és hangversenyek általi zene élvezet szerzése".

Szerző: kugi  2013.01.07. 10:00 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló egyesület újságcikk egyháztörténet szenttamás

A Vasvármegye c. újság 1912. december 10-i számának 5. oldalán jelent meg az alábbi újságcikk:

Vasvármegye_19121210_5o.jpg
Erről a vasútról egy korábbi bejegyzésben már írtam. 1913 folyamán számos híradás jelent meg róla, melyeket a későbbiekben majd közzé teszek.

Ha tetszett a bejegyzés, lájkold! Ha észrevételed van, szólj hozzá! Ha pedig tetszik a blog, csatlakozz a törzsközönségéhez a facebook-on, hogy elsőként értesülhess a frissítésekről! 

Szerző: kugi  2012.12.10. 12:00 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló vasút újságcikk molnári száz éve történt

Hazánk német megszállását követően az ország infrastruktúrája is az ellenséges vadászgépek célkeresztjébe került. 1944. nov. 20-án például egy Lockheed P-38 J, közismertebb nevén Lightning-típusú amerikai vadászgép támadta a rábamolnári vasútállomást.

P–38 Lightning 01.jpg

Ezt a géptípust a Lockheed cég gyártotta, összesen mintegy 10.000 db készült belőle. Első felszállása 1939-ben, szolgálatba állítása 1941-ben, szolgálatból kivonása 1949-ben történt meg. Egy repülő ára 1944-es értéken 97 ezer dollár volt.

Szerző: kugi  2012.11.19. 15:21 2 komment

Címkék: kép évforduló vasút rábamolnári II. világháború

55 évvel ezelőtt, 1957 októberében adták át községünk sportpályáján az öltözőt. Erről szól az alábbi rövid hír, mely a Vas Népe 1957. október 10-i számának 6. oldalán jelent meg:

VN_19571010_6o.jpg

Érdekes, hogy a megyei napilap cikke Püspökmolnári létrejötte után több évvel még mindig Rábamolnáriról ír…

Az összes eddigi sport témájú bejegyzés elolvasható itt.

Ha tetszett a bejegyzés, lájkold! Ha észrevételed van, szólj hozzá! Ha pedig tetszik a blog, csatlakozz a törzsközönségéhez a facebook-on, hogy elsőként értesülhess a frissítésekről! A blog facebook-oldalán hamarosan állandóan elérhető helytörténeti vonatkozású képeket teszek közzé. Érdemes lesz tehát csatlakozni!

Szerző: kugi  2012.10.12. 08:28 Szólj hozzá!

Címkék: sport évforduló újságcikk püspökmolnári

Egy korábbi bejegyzésben említettem, hogy a rábaszenttamási plébánia száz évvel ezelőtt kántortanítói állást hirdetett meg. Ahogy ott jeleztem, a megfelelő jelölt kiválasztása számos tanulsággal szolgált. (Különösen azzal az újságírói módszerrel, hogy két „állásinterjút” vetett össze a szerző.) Erről szól a mai bejegyzés.

Az alábbi újságcikk a Vasvármegye c. lap 1912. augusztus 31-i számának 5-6. oldalán, a Tanügy rovatban jelent meg. A cikkben főúrként említett iskolaszéki elnök Rigó Zsigmond molnári apát és szenttamási plébános (1902-1927).

Vasvárm_19120831_5-6o_1.jpg

A cikk a Rábaszenttamáson történteket az alábbiak szerint ismerteti (kattintson ide a folytatásért):

Szerző: kugi  2012.08.31. 08:11 Szólj hozzá!

Címkék: iskola évforduló újságcikk egyháztörténet száz éve történt rábaszenttamás

Egy Rábamolnáriban tartandó tűztámadási gyakorlatról írt a Vasvár és Vidéke c. lap 1911. július 30-i száma. A cikkben említett további 3 község Rábapüspöki, Rábaszenttamás és a körjegyzőség székhelye, Rábahídvég.

Vasvár és Vidéke_1911VII30_2o.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, lájkold! Ha észrevételed van, szólj hozzá! Ha pedig tetszik a blog, csatlakozz a törzsközönségéhez a facebook-on, hogy elsőként értesülhess a frissítésekről!

Szívesen fogadok régi püspökmolnári tűzoltókról és tűzoltóeszközökről készült fotókat, ill. minden más, püspökmolnári vonatkozású képet, iratot.

Szerző: kugi  2012.07.30. 08:01 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló tűzoltók újságcikk rábamolnári

Ahogy az előző bejegyzésben ígértem, most közzéteszem az 1947-es püspöktamási sportnap eredményeit. De mielőtt ezt megtenném, megjegyzem, hogy nemcsak a kommunista párti Szabad Vasmegye, hanem a szociáldemokrata pártlap, az Uj Vasvármegye is beharangozta a rendezvényt. A lap szerint a Szombathelyi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete „Menjünk le a Rábára!” szlogen jegyében szállt be a sportnap megrendezésébe. Az Uj Vasvármegye június 15-i cikke Püspöktamásit egyszerűen csak Tamásinak említi, míg egy július 2-i írás szerint a sportnap „lehetővé teszi, hogy a város és a falu dolgozói egy baráti kézfogásra összejöjjenek”.

És akkor most lássuk az eredményeket a kommunista pártlap, a Szabad Vasmegye 1947. július 8-i cikke alapján:

Szabad Vasmegye_19470708_4o_1.jpg

Szerző: kugi  2012.07.09. 08:07 Szólj hozzá!

Címkék: sport évforduló újságcikk püspöktamási rábamolnári

A Szabad Vasmegye c. lap 1947. június 12-i száma harangozott be egy érdekes sporteseményt, melyre július elején Püspöktamásiban került sor (Püspökmolnári csak 1949-től létezik):

Szabad Vasmegye_19470612_4o.jpg

A beharangozást a lap június 29-i száma bővebben is megismételte:

Szerző: kugi  2012.07.06. 09:07 Szólj hozzá!

Címkék: sport évforduló újságcikk püspöktamási rábamolnári

A Vasvár és Vidéke c. lap 1912. június 30-i számának 2. oldalán jelent meg az alábbi tudósítás:

VV_1912VI30_2o.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, lájkold! Ha észrevételed van, szólj hozzá! Ha pedig tetszik a blog, csatlakozz a törzsközönségéhez a facebook-on, hogy elsőként értesülhess a frissítésekről!

Szerző: kugi  2012.07.02. 09:20 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló újságcikk rábapüspöki száz éve történt rábaszenttamás

A Vasvármegye c. lap 1912. május 28-i száma adta hírül az alábbi rábamolnári vonatkozású - mai szóval élve: rendőrségi - hírt:

Vasvármegye_19120528_5o.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, lájkold! Ha észrevételed van, szólj hozzá! Ha pedig tetszik a blog, csatlakozz a törzsközönségéhez a facebook-on, hogy elsőként értesülhess a frissítésekről!

Szerző: kugi  2012.05.29. 14:30 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló újságcikk rábamolnári száz éve történt

A Vasvármegye című lap 1912. április 14-i számának 2. oldalán akadtam erre a rövid hírre. A bejegyzés a a kép alatt jobbra a "tovább" feliratra kattintva folytatódik.

VV_1912IV14_2o.jpg

Szerző: kugi  2012.04.13. 12:22 Szólj hozzá!

Címkék: évforduló újságcikk rábamolnári száz éve történt

süti beállítások módosítása