Kedves Olvasók! A Tudományos Újságírók Klubja által kiírt Juhari Zsuzsanna blogpályázaton a blog - immár 4. alkalommal - elismerő oklevelet nyert. A nyertesek névsora itt olvasható.

A mai bejegyzésben az 1945 novemberi és decemberi naplóbejegyzéseket ismertetem a plébánia történetéről vezetett História Domusból. Holpert István plébános novemberi 2 bejegyzése kevés volt ahhoz, hogy önálló blogbejegyzést szenteljek nekik. (A "75 éve történt" sorozat előző része itt olvasható.) 

20171211_142234_a.jpg

Bár jól olvasható a szöveg, de szokásom szerint ide teszem kiírva is: 

Szerző: kugi  2020.12.11. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: választás közigazgatás egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt historia domus

1945. november 4-én került sor a II. világháború utáni első országgyűlési (azaz akkori nevén: nemzetgyűlési) választásokra. A mai bejegyzésben ennek a helyi eredményéről írok. Előbb azonban lássuk a szavazás hátterét, előzményeit.

A választásokat az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1945. szeptemberében elfogadott 1945. évi VIII. törvény alapján tartották meg. A 80 §-ból álló jogszabály bevezette az általános, egyenlő, titkos választójogot, vagyis eltörölt mindenféle, az 1938. évi XIX. törvényben meglévő vagyoni és műveltségbeli cenzust, továbbá eltörölte a szavazáson való részvétel kötelező jellegét. Férfiaknál és nőknél egyaránt 20 évre csökkent a választójogosultság alsó korhatára, ezzel eltűnt a nemek szerinti megkülönböztetés is.

A jogkiterjesztés mellett a törvény számos választójogból való kizárást is tartalmazott. Így pl. megfosztották a választójoguktól azokat, akiknek a politikai jogaikat megvonták, akik 30 szélsőjobboldali szervezet tisztségviselői voltak, akik háborús vagy népellenes bűncselekményt követtek el, akik besúgók voltak, akikkel szemben az igazoló bizottságok elmarasztaló határozatot hoztak, akiket internáltak, akik ellen a népbíróság elmarasztaló ítéletet hozott, vagy akár aki ellen a népügyészség vádiratot bocsátott ki! Ugyancsak megfosztották választójoguktól mindazokat, akik magukat németnek vallották vagy aki ismét felvette németes hangzású családi nevét! 

Szerző: kugi  2020.11.06. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: választás választójog szavazati jog püspöktamási rábamolnári

Ahogy tavaly bemutattam Püspökmolnári országgyűlési választási adatait (itt olvasható), úgy most az európai parlamenti választás helyi adatait mutatom be.

Először lássuk az összesített részvételi adatokat:

reszvetel_2019_ep.jpg

Ez a részvételi arány az országos részvételi arányt mintegy 10 %-kal haladja meg, de még egy kicsit a budapesti átlagnál is több. A leadott 381 szavazatból 5 érvénytelen volt, így 376 érvényes szavazat esett az egyes listákra.

A napközbeni részvételi adatok így alakultak:

Szerző: kugi  2019.05.27. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: közélet választás püspökmolnári

Kedves Olvasók! Ezt a bejegyzést már vasárnap este meg akartam írni, de képtelen voltam kivárni az adatok csordogálását... Viszont politológusként fontosnak tartom, hogy röviden elemezzem, így ezt most (kivételesen szerdán) megteszem. Kezdjük a  névjegyzéki és részvételi adatokkal!

A választási névjegyzékben Püspökmolnáriban 689 fő szerepelt, amihez 11 fő átjelentkező csatlakozott, így összesen 700-an szavazhattak volna. A szavazáson megjelentek 516-an, ami 73, 71 %-os arány (országosan: 67,08%). A püspökmolnári szavazóköri urnában 4 érvénytelen szavazólap is volt.

Nézzük a napközbeni részvételi adatokat - helyben és országosan:

napkozben_2018.jpg

Jól látszik, hogy Püspökmolnáriban csak 11 és 13 órakor volt némi elmaradás az országos átlagtól, de a délelőtti és a délutáni órákban mindig magasabb volt a részvételi arány az országosnál!

Végül az NVI 67,08 %-os országos részvételi arányt adott ki urnazárásra, ami szerintük azért lehet alacsonyabb a 18.30-as értéknél, mert napközben csak strigulázással vezették a szavazókat, ami pontatlan lehet.

Nézzük az egyéni szavazatok megoszlását:

Szerző: kugi  2018.04.11. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: választás országgyűlés püspökmolnári

A mai bejegyzésben két 50 évvel ezelőtt megjelent újságcikket mutatok be a Vas Népéből. (A sorozat előző része ide kattintva olvasható.)

A Hazafias Népfront megyei tanácstag-jelöltjeit mutatta be a megyei újság 1967. február 26-i számának egyik cikke (2. oldal), melyben egy helyi lakos nevét is olvashatjuk:

vn_19670226_2o_b.jpg

Az alábbi kulturális hír pedig a Vas Népe február 28-i számának 6. oldalán jelent meg:

Szerző: kugi  2017.02.27. 07:43 Szólj hozzá!

Címkék: választás mezőgazdaság újságcikk püspökmolnári ötven éve történt

A mai bejegyzésben az 50 évvel ezelőtti történések ismertetését folytatom a Vas Népe (VN) cikkei alapján. (A sorozat előző bejegyzése itt olvasható.)

A megyei napilap az 1967. január 24-i számának 6. oldalán közölte az alábbi rövidhírt:

vn_19670124_6o.jpg

Egy kulturális témájú rövidhírben említik községünk nevét a VN február 1-i számának 6. oldalán:

Szerző: kugi  2017.01.23. 08:00 Szólj hozzá!

Címkék: választás kultúrház mezőgazdaság újságcikk püspökmolnári ötven éve történt

Az utolsó rendi országgyűlés 1848 áprilisában elfogadta az ún. áprilisi törvények V. törvénycikkét "az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról". Ez cenzusos választójogot vezetett be, amely szerint mindazok szavazati jogot kaptak, akik bizonyos ingatlannal vagy jövedelemmel rendelkeztek vagy valamilyen értelmiségi pályán dolgoztak. E feltételek teljesülése nélkül is megtarthatták szavazati jogukat azok a nemesek, akik korábban is voksolhattak.

s7300250.JPG

Szenttamás választói névjegyzéke 1848-ból

A törvény értelmében a mai Püspökmolnári korabeli elődközségeiben az alábbi személyek kaptak választójogot:

Szerző: kugi  2015.03.13. 09:01 Szólj hozzá!

Címkék: választás választójog 1848 országgyűlés püspöki szenttamás molnári

Ahogy arról a múlt hétfői bejegyzésben beszámoltam, az első tanácsválasztásra (1950. október 22.) készülve a Magyar Függetlenségi Népfront meghirdette helyi programját, amit jelöltjeinek el kellett fogadni. A programot tartalmazó lapon 3 személyt már megneveztek, az alábbi szórólapról pedig a 4. tanácstag-jelölt neve is kiderült. A lap címe: A dolgozók jelöltjei a püspökmolnári tanácsválasztásokra.

Jelöltek_1950_1.JPG

Szerző: kugi  2013.10.21. 09:37 Szólj hozzá!

Címkék: kampány politika választás tanács névsor püspökmolnári

Az 1949-ben elfogadott alkotmány alapján hazánkban létrejöttek a tanácsok, azaz a helyi igazgatás - nem önkormányzati, hanem centralizált és pártutasításos - szervei. A helyi tanácsokról szóló törvényt 1950. május 11-én fogadta el az Országgyűlés, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa (a kollektív államfői testület) pedig a tanácsválasztást október 22-re tűzte ki. A választáson a formálisan létező Magyar Függetlenségi Népfront (MFN) jelöltjei indulhattak. E szervezetben már csak a Magyar Dolgozók Pártja rendelkezett tényleges hatalommal, mellette néhány "látszatpártocska" szerepelt. Az MFN a választást megelőzően minden településre programot dolgozott ki, melyet a Népfront jelöltjeinek kötelezően el kellett fogadniuk.

A frissen létrejött, és Püspökmolnárinak elnevezett nagyközségre az alábbi programot dolgozták ki (mely nyomtatásban is fennmaradt, és elérhető a Vasi Digitális könyvtár honlapján):

MFN_PM_1950_1.JPGMFN_PM_1950_2.JPG

Szerző: kugi  2013.10.14. 09:23 Szólj hozzá!

Címkék: kampány politika választás közigazgatás tanács névsor püspökmolnári

A mai bejegyzésben a Horthy-korszak utolsónak bizonyult, 1939-es választásának helyi eredményeit mutatom be.

A választási rendszerben alapvető változások történtek: a választás mindenütt titkos lett, de a szigorúbb cenzus miatt országosan mintegy 300 ezerrel csökkent a választásra jogosultak létszáma (ugyanakkor a vasvári kerületben nőtt a szavazók száma). Az egyéni jelöltekre történő voksolás mellett listás szavazást is tartottak. Átszabták a választókerületeket is: a vasvári kerület megnőtt, összesen 71 község tartozott ide. Bevezették a 2000 Pengőnyi kauciót (választási biztosíték) és változtattak az ajánlás szabályain is.

A pártrendszerben is változások történtek. A kormánypárt szervezettsége csökkent, ám még így is a legszervezettebb erő volt. A párt Teleki Pál vezetése alatt a Magyar Élet Pártja nevet viselte, előretörtek benne a radikális jobboldaliak. A szomszédban megjelenő náci Németország támogatásának következtében megerősödött a szélsőjobboldal (Csehimindszenten és Sorkikisfaludon is volt hungarista szervezet). A korábban fontos szerepet játszó keresztény irányzat teljesen visszaszorult. Az ellenzéki oldalon egyedül a Kisgazdapárt indult komolyabb esélyekkel.

A kormánypártnak az itteni községekben volt helyi szervezete. A Püspöktamási szervezetről az 1935-ös választásnál már írtam. Rábamolnáriban a MÉP helyi elnöke Nagy István földműves és göbemetsző, titkára Kovács Miklós nyug. csendőr-tiszthelyettes volt. A Roszner István iratai között található MÉP-jellemzés szerint Rábamolnári „erősen nyilas érzelmű” volt...

Rábamolnári jellemzése a MÉP nyilvántartásában.JPG

Szerző: kugi  2012.12.14. 08:38 Szólj hozzá!

Címkék: politika választás szavazati jog névsor püspöktamási rábamolnári

A mai írásban az 1935-ös választás helyi eseményeit és eredményeit mutatom be.

Az előző választáshoz képest hazánkban alapvető változások történtek. Véget ért a gazdasági válság, az ország megindult a fellendülés útján. A politikai élet azonban átrendeződött: a kormánypárton belül (és kívül) előretört a radikális jobboldal, amelynek vezetője, Gömbös Gyula 1932-ben miniszterelnök lett.

Gömbös tervei megvalósításához tömegpárttá szervezte át a kormánypártot, melynek neve Nemzeti Egység Pártja lett. Az ország valamennyi településén létrehozták a NEP helyi szervezetét, melyeknek feladatává tették, hogy beszervezzék a választópolgárok összességét. Az így létrehozott tömegpárt irányítása erősen hierarchikus, szervezettsége többszintű volt (még a településnél kisebb egységek is voltak). A tisztségviselőknek havonta jelentést kellett tenniük a szervezettségről, a közhangulatról. A párt püspöktamási elnöke ekkor Marton István malomtulajdonos, társelnöke Békefi Gyula földműves, titkára Balikó Mihály tanító volt, Rábamolnáriból 1935-ös pártnévsor nem maradt fenn.

Szerző: kugi  2012.11.30. 10:31 Szólj hozzá!

Címkék: politika választás szavazati jog névsor püspöktamási rábamolnári

Vasvár_címlap.jpgKedves Olvasók!

Örömmel tudatom, hogy elkészült legújabb könyvem, melynek címe: A vasvári választókerület politikai viszonyai a választások tükrében 1920-1939.

A könyvben a vasvári választókerület adatait elemezve az alábbi kérdésekre kerestem a választ: Hogyan változott a szavazók pártszimpátiája a Horthy-korszak képviselőházi választásai során? Az egyes politikai irányzatok képviselői milyen kampányt folytattak a szavazatok elnyerése érdekében? A kampányeseményeken túl mely tényezők segítették a mandátum elnyerését 1920-1939 között?

A választási eredmények községek szerinti megoszlását színes térképek mutatják. A kötetet korabeli választási plakátok, szavazási jegyzőkönyvek, képviselőjelöltek portréi, választási rigmusok és kortesnóták illusztrálják. 

A könyv terjedelme 132 oldal, kötése keménytáblás. A Históriaantik Könyvkiadó gondozásában jelent meg.

Listaára 3.990 Ft, de most bevezető áron, 20 % kedvezménnyel, 3.192 Ft-ért megrendelhető a kiadó honlapján.

Frissítés: 2014-ben a kötet mindössze 1400 Ft-ért kapható a kiadónál!

Kapcsolódó bejegyzések:

Választások a Horthy-korszakban 1.

Választások a Horthy-korszakban 2.

Ha tetszett a bejegyzés, lájkold! Ha észrevételed van, szólj hozzá! Ha pedig tetszik a blog, csatlakozz a törzsközönségéhez a facebook-on, hogy elsőként értesülhess a frissítésekről! 

Szerző: kugi  2012.11.21. 08:43 Szólj hozzá!

Címkék: kampány könyv választás személyes választókörzet

54 évvel ezelőtt, 1958. novemberében több rövidhír jelent meg a Vas Népe c. megyei lapban községünk  kapcsán. A mai bejegyzésben ezeket mutatom be.

Elsőként november 1-én az újság 3. oldalán, az Úttörőknek című rovatban jelent meg egy rövidhír:

VN_19581101_3o_Úttörőknek.jpg

November 9-én a lap 8. oldalán az alábbi rövid sporthír jelent meg:

Szerző: kugi  2012.11.09. 08:21 Szólj hozzá!

Címkék: sport választás újságcikk püspökmolnári kisdobosok úttörők

Az 1922-es választások helyi eredményeinek bemutatása után nézzük, hogyan szavaztak elődeink 1926-ban és 1931-ben.

A 1926-os választáson jóval nyugodtabb volt a kampány, mint 4 évvel korábban, és ekkor mindössze ketten indultak a képviselői mandátumért: a kereszténypárt (akkori neve: Keresztény Gazdasági és Szociális Párt, KGSZP) jelöltjeként Huszár Mihály sárvári apátplébános és a kormánypárt (Egységes Párt) programjával ifj. Horváth Miklós bögötei földbirtokos. (Egy róla szóló választási rigmust közzétettem ebben a bejegyzésben, kettejük párharcáról pedig hosszabb kortesversek és kortesnóták jelentek meg a Vasi Szemlében.)

A kereszténypárttal szimpatizáló megyei lap, a Vasvármegye beszámolt arról, hogy a KGSZP minden településen megalakította helyi vezetőségét. Rábamolnáriban a párt helyi elnöke Varga István lett, a választmány tagjai pedig Varga István alsó, Kiss János, Antal Vince, Nagy István, Varga István gépész, Nagy István, Farkas István és Szilágyi József.

Rábapüspökiben a KGSZP helyi elnöke Szijártó György lett. Az itteni választmány tagjai: Marton István, Ács József, Piri Mihály, Varga György, Piri Ferenc, Kiss Antal, Komáromi József, Gálos István, Szilassy Károly, Hegyi György, Hegyi Jenő, Papp Lajos, ifj. Ács József, Szilassy Antal, Babos József, Szalay Gergely, Piri György, Vadalma János.

Rábaszenttamáson Kustos János lett a helyi elnök, a párt választmányának pedig tagja lett Horváth József tanító, Molnár György, Osztovics Ferenc, Polgár József, Sütő Ferenc, Böröcz István és Böröcz József.

Szerző: kugi  2012.10.24. 09:52 Szólj hozzá!

Címkék: politika választás szavazati jog névsor püspöktamási rábamolnári rábapüspöki rábaszenttamás

Most induló sorozatomban régi országgyűlési választások helyi kampányairól és helyi eredményeiről fogok írni. Elsőként az 1920-as és 1922-es választásokat elemzem.

Az 1919-ben hatalomra került ellenforradalmi kormányzat visszaállította az 1914-es egyéni választókerületi rendszert. Rábamolnári, Rábaszenttamás és Rábapüspöki a vasvári választókerülethez tartozott (melyet a korábbi kerületi központról néha rum-vasvárinak is neveztek). A szavazás a vidéki kerületekben nyíltan történt.

Az 1920-as választáson a kormány nyomása és a helyi közhangulat miatt csak Vass József, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának (KNEP) jelöltje tudott elindulni, így ő választás nélkül lett képviselő. (Mivel itt nem volt választás, így szesztilalom sem volt, s a kocsmák sem tartottak zárva.)

A korszak második választását 1922-ben tartották, jóval szigorúbb választójogi feltételek mellett. Az induláshoz szükséges ajánlásokat négyen tudták megszerezni: az addigi képviselő – egyúttal miniszter – Vass József (KNEP), a Keresztény Ellenzék (KRE) programjával Haller István és Förster Miklós földbirtokos, végül Mozsolics István vasvári ügyvéd pártonkívüli jelöltként. Az indulók élénk kampányt folytattak. A korszak megyei lapja, a Vasvármegye szerint „Rábapüspökiben, Molnáriban, Rábaszenttamáson az emberek valóságos extázisban voltak, úgy tüntettek Haller mellett”. Vass József mellett korteskedve Rumban megjelent Bethlen István miniszterelnök is. (Erről választási rigmus is íródott.) A június 1-én megtartott választás nálunk az alábbi eredményt hozta:

Szerző: kugi  2012.10.10. 08:16 Szólj hozzá!

Címkék: kampány politika választás szavazati jog választókörzet rábamolnári rábapüspöki rábaszenttamás

Vasárnap éjjel nyújtotta be a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője - egyéni képviselői indítványként - az új választójogi törvény tervezetét az Országgyűlésnek. (A T/5006-os irományszámot viselő anyag letölthető innen.) A tervezet elfogadása számos változást hoz a választási rendszerben (pl. részvételi küszöb nélküli egyfordulós választás, stb.), de ennek elemzésétől eltekintek, mivel sokan megtették már (itt olvasható egy ilyen.) A tervezett 199 fős parlamenti létszámból 106 lesz egyéni mandátum, emiatt pedig a választókerületi beosztást is jelentősen átszabja (ez a javaslat mellékletében olvasható).

Vas megye vk.jpg

A tervezet alapján Vas megye az eddigi 5 helyett 3 választókörzetre tagolódik, így mindegyikben közel azonos választásra jogosult él.

Szerző: kugi  2011.11.22. 11:34 Szólj hozzá!

Címkék: politika közélet választás térkép választójog országgyűlés választókörzet

Az előző bejegyzésben ismertettem néhány választási rigmust a két háború közti időszakból, most ezt folytatom. Kezdjük a sort a Horthy-korszak egyetlen kétciklusos vasvári választókerületi képviselőjével, a hadirokkant telekesi báróval, vitéz Roszner Istvánnal. Róla szól az alábbi, néhai Perjési Domonkosnétól, Márta nénitől hallott kétsoros:

Roszner báró telekesi,
a fa lábát billegeti.

Szerző: kugi  2011.11.19. 15:10 9 komment

Címkék: közélet választás rigmus

A választási rigmusok, más szóval kortesversek alkalmi versfaragók aktuálpolitikai témájú, választásokhoz kötődő alkotásai, amelyeket valamilyen közismert dallamra ráhúzva énekeltek, vagy egyszerűen csak skandáltak. A szerzőjük általában ismeretlen, gyakran az ellenfél táborába tartoztak, vagyis lejárató célzattal készültek. A rigmusok a jelölt valamely ígéretét, jelszavait, esetleg személyes tulajdonságát állították pellengérre, és készítettek belőle ritmusos, rímes versikét. Ezekből gyakran több változat is alakult ki a nép száján. Az alábbiakban Püspökmolnári két világháború közti elődközségeiből fennmaradt kortesversekből közlök néhányat.

A vasvári választókörzetből (melyhez községünk jogelődjei is tartoztak) a legtöbb Roszner.JPGilyen versike a korszak utolsó képviselőjével, az 1935-ben és 1939-ben is diadalmaskodó vitéz báró Roszner Istvánnal kapcsolatban maradt fenn (arcképét lásd jobbra). Roszner telekesi földbirtokos volt, korábban az első világháborúban egyik lábát ellőtték, falábat használt. Az egyik róla szóló rigmust Böröcz Imre bácsitól hallottam, ami egy, az itteni választóknak tett Rába-híd ígéretéről szól: 

Roszner báró hidat épít
Molnáriból Telekesre,
azt a Rába nem moshatja,
Molnári meg nem foghatja...

Szerző: kugi  2011.11.17. 15:43 Szólj hozzá!

Címkék: közélet választás rigmus

A nagyobbik kormánypárt berkeiből érdekes választójogi javaslat szivárgott ki. Eszerint a választók névjegyzéke nem automatikusan állna össze (miként az eddig történt), hanem aktív regisztrációhoz kötnék a szavazáson való részvételt. A regisztráció idejét pedig akár 3 hónappal a választások előtt is lezárnák. Ezt a javaslatot egyesek máris üdvözölték, mások támadták, mivel van előnye és hátránya is. Nézzük, melyek ezek!

Szerző: kugi  2011.10.12. 08:35 Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: politika közélet választás választójog szavazati jog

A minap azt olvashattuk a véleményvezér blogon, hogy "a kormányzás első harmada után úgy néz ki, az a politikai erő lehet majd kihívóként esélyes, amelyik le tudja igazolni, maga elé tudja majd állítani Bajnai Gordont". Vajon tényleg lehet a volt miniszterelnök a következő parlamenti választáson a mérleg nyelve?

Szerző: kugi  2011.10.03. 13:58 Szólj hozzá!

Címkék: politika választás parlament országgyűlés szakértői kormány

süti beállítások módosítása