November 24-én Püspökmolnáriban került sor a 25. Vas Megyei Pátria Napra. Megítélésem szerint és a kapott visszajelzések alapján jól sikerült a program. A vaol.hu beszámolója itt olvasható.

A vaskarika kulturális portál pedig megjelentette a tudósításomat, ami itt található (sok fotóval).

És egy beszámoló a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján: ide kattintva olvasható.

A mai bejegyzésben 1600-ig megyünk vissza az időben, a törökellenes harcok korába. Vasvármegye közgyűlési jegyzőkönyveiből ismertetek egy rendelkezést, amelyet 1600. november 23-án hoztak, és amely a mai Püspökmolnári korabeli elődközségeit érintette (és velük együtt több környező települést is).

vas_varmegye_jegyzokonyvei_725.jpg

Részlet a jegyzőkönyvből. Alulról a 4. sor végén olvasható Püspöki, a 3. sor elején pedig Molnári és Szenttamás neve.

Szerző: kugi  2018.11.26. 07:30 2 komment

Címkék: híd püspöki török kor szenttamás molnári

A kutatásaim során egy 1612-ben meghozott vármegyei ítéletre akadtam, amelyben egy Püspökiben lakott jobbágy is érintett volt. Az alábbiakban ennek a tartalmát ismertetem.

1330.jpg

Részlet az iratból

Szerző: kugi  2018.09.10. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás bűnügy püspöki török kor

A közelmúltban egy történeti tanulmányban egy községünkkel kapcsolatos török kori csata említésére bukkantam. Simon Éva: Magyar nagybirtokosok tervezetei a Kanizsával szembeni végvidék kiépítéséről című írásában ismertette többek között az 1598-tól a dunántúli főkapitány tisztét betöltő Nádasdy Ferenc javaslatát, amit 1600 végén juttatott el a Haditanácshoz (legalábbis ott akkor iktatták). A dolog előzménye az volt, hogy 1600. október 22-én Kanizsa várát elfoglalta a török, és innen tudták fenyegetni nemcsak a maradék zalai, de a vasi vidéket is. Nádasdy Ferenc a tervezetében részletesen kifejti, hogyan képzeli el a törökkel szembeni védelmet, de most számunkra nem ez a fontos, hanem az, hogy az írás végén községünk térségét is említi, így:

simon_eva_1600.jpg

Szerző: kugi  2018.06.04. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: török kor szenttamás molnári

Püspöki község 1565-ös, 1571-es és 1577-es összeírásainak bemutatása után nézzük meg, kik és hogyan éltek a faluban 1592-ben! Ebben a szombathelyi vár 1592-es urbáriuma lesz a segítségünkre. Ez - győri püspökség teljes vagyonállagának  urbarialis összeírása részeként - abból az alkalomból készült, hogy Kuthassy János lett a győri püspök. Lássuk!

puspoki_1592_1_blogra.jpg

Részlet az urbáriumból

Eszerint az alábbi jobbágyok gazdálkodtak a korabeli Püspökiben:

Szerző: kugi  2015.10.28. 09:23 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság adó mezőgazdaság névsor püspöki török kor szentiván

illu.jpgA 17. században a Rába-folyó volt a török által elfoglalt országrész és a királyi Magyarország határa. A török további terjeszkedésének megakadályozása érdekében kiemelt fontossággal bírt a folyószakasz, mint természetes határ megerősítése. Vas vármegye közgyűlése többször is foglalkozott a kérdéssel, és határozatokat is hozott e tárgyban. Ezek közül kettő is fennmaradt, mely Molnári községet és környékét nevesíti, mint megerősítendő szakaszt. Lássuk ezeket:

1632. áprilisi Vas vármegyei közgyűlési határozat: "Mivel a Rába nevezetű folyóra mindenki nagy figyelmet fordít - lévén, hogy ettől függ a Dunán inneni részek megmaradása -, a vármegye közönsége a következő határozatot hozta: Bozzay Miklós szolgabíró járásából minden egyes ház után egy-egy, a szükséges és a paraszti munkára alkalmatos szerszámokkal felszerelt nemes vagy nemtelen embert kiállítani, akik tartoznak május havának 3. napján Csörötnek possessio (birtok, falu - KG) helyszínén megjelenni, s vezetőik, azaz a szolgabíró, az alszolgabíró, az esküdtek vagy más arra rendelt személyek vezetésével a kellő helyeken gátakat és töltéseket építeni, az őrállásokat megerősíteni, valamint az egyéb szükséges munkákat elvégezni. Akik nem jelennek meg, azokat 12 forint büntetéssel kell sújtani. A munkát egyébként mindenki három napon keresztül köteles folyamatosan végezni. - Palásthy János szolgabíró járása ugyanilyen módon tartozik a munkát végezni, azzal a különbséggel, hogy az onnét állítandó munkások május havának 7. napján tartoznak Molnári possessioban megjelenni. Az egész munka felügyeletével Guary Miklóst, Hollósy Gáspárt és Bagoly Menyhértet bízta meg a vármegye közönsége."

Szerző: kugi  2015.04.15. 09:45 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás török kor vízrendezés molnári

Korábban már bemutattam az egykori Püspöki község jobbágyait 1565-ből, ill. 1571-ből. 1577-ből is fennmaradt egy összeírás, amely a győri püspökség kezén lévő uradalmak, így a szombathelyi vár és tartozékainak jobbágyait és azok földesúri adóterheit mutatja be. Listhy János győri püspök halálakor állították össze, a pontos dátuma 1577. április 6. Készítette: Ankherreit János. Mivel a korban Püspöki is a szombathelyi vár tartozéka volt, így az irat fontos forrás községünk kora-újkori történelmére is. Lássuk!

mol_uetc_fasc119_nr4_68o.jpg

Részlet az urbáriumból

Eszerint az összeírt jobbágyok a következők:

Szerző: kugi  2015.02.09. 09:19 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság adó mezőgazdaság névsor püspöki török kor szentiván

Egy korábbi bejegyzésben bemutattam Püspöki jobbágyait 1565-ből. 6 évvel később is fennmaradt egy összeírás, pontosan a győri püspökség kezén levő győri várbirtok és tartozékainak összeírása, melyet Zermegh János és Nagywathy Ferenc királyi commissariusok készítettek 1571 júliusában. Bár 6 év nem nagy idő, de azért némi változást így is találunk a névsorban, ill. a jobbágyterhek leírásában.

Püspöki_1571-es urbárium 1.JPG

Részlet az urbáriumból

Eszerint az összeírt jobbágyok a következők:

Szerző: kugi  2014.11.17. 09:00 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság mezőgazdaság névsor püspöki török kor

A mai bejegyzésben egy 1565-ből fennmaradt urbáriumból a Püspöki községre vonatkozó adatokat ismertetem. Ez a dokumentum a győri püspökség kezén levő jószágoknak Zermegh János és Förstetter János királyi komisszáriusok által készített összeírása 1565-ből. Mivel Püspöki a győri püspökség birtoka volt, ezért ez az urbárium sok információval szolgál számunkra.

MOL_UetC_119_1_42o_1565év.jpg

Részlet az 1565. évi urbáriumból - a féltelkes jobbágyok nevével

Szerző: kugi  2014.10.29. 08:35 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság mezőgazdaság névsor püspöki török kor

A 16. század közepéről, 1549-ből fennmaradt egy adóösszeírás, amelyből megismerjük a korabeli birtokosok nevét, a birtokok nagyságát, az adófizető népesség nagyságát, ill. egyéb információkat. Ez alapján táblázatba rendezve mutatom be a községünkkel kapcsolatos adatokat.

Település neve

Birtokos neve

porta

zsellér

új jobbágytelek

puszta jobbágytelek

egyéb

Molnári

Polányi Sebestyén

4

3

-

7

-

Darabos Gergely

2,5

1

-

1

-

Összesen

6,5

4

-

8

-

Püspöki

Bakyth Péter

4,5

5

3

-

0,5

Szerző: kugi  2013.06.12. 09:10 Szólj hozzá!

Címkék: adó püspöki török kor molnári

Az 1529-es Bécs elleni török hadjárat kudarca után 3 évvel II. Szulejmán szultán újra megpróbálta elfoglalni a császárvárost. Ekkor azonban nem a Duna mentén haladt a seregeivel, hanem a Kanizsa-Hídvég-Szombathely-Kőszeg vonalon át akarta megközelíteni Bécset:

1532-es török hadjárat.jpg

Az 1532-es hadjárat útvonala emiatt sokkal súlyosabban érintette a korabeli Vas vármegyét.

Szerző: kugi  2012.08.17. 08:18 Szólj hozzá!

Címkék: térkép török kor szentiván

1683-ban ezen a napon egy érdekes dokumentum kelt, melyben Batthyány Kristóf oltalmat ígér Szent Tamás és Molnári lakóinak.

Ebben az időben a magyarországi török hódoltság eléri a legnagyobb kiterjedését, Thököly Imre sikeres hadjáratokat folytat a Habsburgok ellen, és Felső-Magyarországon létrehozza saját fejedelemségét. A királyi Magyarország egy keskeny sávvá zsugorodik össze. A szégyenletes vasvári békekötéssel, a Wesselényi-összeesküvés véres felgöngyölítésével és az abszolutizmus bevezetésével megalázott, mellőzött, korábban Habsburg-hű magyar főurak zöme Thököly Imre, ill. az ország török segítséggel történő egyesítésének ügye mellé állnak. Amikor a török szultán hadat üzen a császárnak (1683. június 7.), a Bécs felé vonuló és a Stájerországban harcoló seregei között magyar főurak csapatai is vannak.

A fent írt szövetségnek ékes bizonyítékát adja az egyik Thökölyhez csatlakozott főúr, Batthyány Kristóf alábbi oltalomlevele:

Szerző: kugi  2012.07.18. 08:19 Szólj hozzá!

Címkék: török kor szenttamás molnári

süti beállítások módosítása