A mai bejegyzésben a Vas Népe c. megyei lap hasábjairól mutatok be újságcikkeket 1966 áprilisából. Az első április 7-én jelent meg a lap 4. oldalán:

vn_19660407_4o.jpg

Pont egy héttel később a Vas Népe 6. oldalán két rövidhírt találunk, melyben községünket említik. Ez az első:

Szerző: kugi  2016.04.13. 09:03 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület mezőgazdaság újságcikk püspökmolnári ötven éve történt

Rövidhírek 1941 márciusából

Községünk neve 3 alkalommal szerepelt az 1941 márciusi Vasvármegyékben. Ezeket ismertetem most.

Az első említés az Adatok a "Hangya és a keresztény kereskedelem vitájához" c. cikk, mely a lap március 6-ai számának 7. oldalán jelent meg. Az írás megemlít néhány olyan községet a megyéből, ahol nincs Hangya-szövetkezet, így pl. Rábamolnárit is. Ezt írja róla:vasvarmegye_19410306_7o_b.jpg

Hogy ki lehetett ő, az nem derül ki a cikkből.

A Vasvármegye 1941. március 13-i számának 5. oldala közli a Kiméletet és méltányosságot vár a mezőgazdaság c. cikket, mely felsorolja azokat az utakat, amelyeket a hirtelen olvadó hó elpusztított. A listában ott találjuk a "lipárt-rábamolnári" útszakaszt is. 

Végül egy árverési hirdetményt találunk a lap ugyanezen oldalán:

Szerző: kugi  2016.03.11. 08:05 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület újságcikk rábamolnári hetvenöt éve történt

Az 1959 januári újságcikkek után a mai bejegyzésben a községünkkel kapcsolatos 1959 február-márciusi újsághíreket teszek közzé. Az első a Vas Népe c. megyei napilap február 15-i számának 8. oldalán jelent meg, így szól:

vn_19590215_8o.jpg

Az alábbi cikk (Vas Népe 1959.02.21. 5. oldal) ugyan az akkor még virágzó Járműjavító fiataljairól szólt, de községünk is meg van benne említve:

Szerző: kugi  2016.02.22. 08:45 Szólj hozzá!

Címkék: sport egyesület újságcikk püspökmolnári

A mai bejegyzésben 1941 január végi újságcikkeket teszek közzé a Vasvármegye c. lapból. Az első a lap 1941. január 28-i számának 8. oldalán jelent meg:

vasvarmegye_19410129_8o.jpg

A meghívót a másnapi lapban a 8. oldalon újra közzétették.

Egyházmegyei változásokról olvashatunk a január 30-i lapszám 5. oldalán:

Szerző: kugi  2016.01.29. 08:10 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület újságcikk egyháztörténet püspöktamási rábamolnári hetvenöt éve történt

Egy korábbi bejegyzésben már bemutattam a mai község egyik elődjét, Püspöktamásit egy 1931-es gazdacímtárból. A mai bejegyzésben nézzük meg a másik községrész leírását ugyanebből a könyvből!

 rm_1931_1.jpg

Szerző: kugi  2015.08.12. 07:45 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság posta kocsma vasút egyesület közigazgatás névsor rábamolnári

A mai bejegyzésben bemutatom az 1929-től községegyesítéssel létrejött Püspöktamásit egy 1931-es ún. "gazdacímtár" alapján. Lássuk!

pt1.jpg

Szerző: kugi  2015.07.15. 08:38 Szólj hozzá!

Címkék: gazdaság iskola egyesület közigazgatás névsor egyháztörténet püspöktamási

A hazai civil szféra két fénykora az Osztrák-Magyar Monarchia időszaka (lásd erről ezt vagy ezt a bejegyzést), ill. a két háború közti korszak (lásd pl. itt és itt). Ez utóbbi időszakban alakult meg egy szervezet, melynek rövid történetét ezúton ismertetem. Ez volt a Rábamolnári Polgári Lövészegyesület.

Az ilyen típusú szervezetek a hazafias nevelést, a férfiak katonai célú kiképzésének elvégzését tűzte zászlajára (amit a trianoni békeszerződés tiltott). Rábamolnáriban 1930. április 16-án gyűlt össze 50 fő (püspöktamásiak is), hogy a szervezetet megalapítsa. A résztvevők névsora: 

loveszegylet_tagok_1930.jpg

A tagok az alábbi vezetőséget választották meg:

Szerző: kugi  2015.07.08. 07:56 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület névsor rábamolnári

A mai bejegyzésben 3 rövidhírt ismertetek 1959 áprilisából. Az első a Vas Népe április 15-ei számának 4. oldalán jelent meg: 

vn_19590415_4o.jpg

Az április 25-ei Vas Népe-lapszám 4. oldalán olvasható az alábbi tudósítás:

Szerző: kugi  2015.04.24. 08:23 Szólj hozzá!

Címkék: sport iskola egyesület újságcikk közegészségügy püspökmolnári

A mai bejegyzésben egy hosszabb cikket ismertetek a Vas Népe 1965. április 13-ai számából (4. oldal), melynek több püspökmolnári vonatkozása is van. A címe ez:

vn_19650413_4o_cim.jpg

A tartalma pedig a következő:

Szerző: kugi  2015.04.13. 08:33 Szólj hozzá!

Címkék: kultúrház egyesület újságcikk püspökmolnári ötven éve történt

beolvasas0124.jpgMa már csak kevesen tudják, hogy egykor községünkben néptánc-oktatás is volt. Az e célból létrejött csoport - megszakításokkal ugyan, de - bő két évtizedig fennállt. A mai bejegyzésben erről lesz szó.

Az első tánccsoport 1951-ben alakult az iskola 6. osztályában. 1954-ben ez az évfolyam kimaradt az iskolából, így jött létre az első felnőtt lány néptánccsoport Pungor Imre és Piry Antónia (később Gyarmati Istvánné) vezetésével. Tagjai voltak: Kiss Erzsébet, Szabó Julianna, Piri Teréz (az első sorban jobbról a 2.), Varga Elvira, Szijártó Zsuzsanna, Sipos Ilona, Bencsik Margit, Marton Júlia (a 2. sor bal szélén, 1939. november 6-án született a püspöki kocsma épületében - lányának, Lengyel Helgának köszönöm az információt! 2016.11.06.), Kranczl Katalin, Pungor Zsuzsanna. Elsőként egy somogyi leánytáncot és üveges népitáncot tanultak meg.

Balra egy 1955-ből származó fotó látható a tánccsoport tagjairól. (A Falukrónikában a KISZ tánccsoportjaként szerepelnek.)

Szerző: kugi  2015.03.27. 07:15 Szólj hozzá!

Címkék: kép kultúrház egyesület névsor püspökmolnári

A mai bejegyzéssel új sorozatot indítok, melyben a 75 éve történt eseményeket mutatom be korabeli újságcikkek (döntően a Vasvármegye című megyei lap) alapján.

Az első ilyen cikk egy bulvárhír a Vasvármegye 1940. február 16-ai számának 2. oldaláról:

vasvarmegye_19400216_2o.jpg

A február 21-ei Vasvármegye 6. oldalán szereplő tudósításban pedig egy helyi lakos neve is szerepel:

Szerző: kugi  2015.02.18. 08:20 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület újságcikk egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt

A mai bejegyzésben a Vas Népe című megyei napilap 1965. január 30-i számának 5. oldaláról az alábbi rövid képes tudósítást mutatom be:

vn_19650130_5o.jpg

Szerző: kugi  2015.01.30. 09:06 Szólj hozzá!

Címkék: kultúrház egyesület újságcikk püspökmolnári ötven éve történt

A Püspökmolnári Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulója alkalmából már több bejegyzést írtam, legutóbb pl. néhány régi képet közöltem az egykori női rajról (elolvasható itt). A mai bejegyzésben ismét róluk lesz szó.

2005 áprilisában a tv2 Aktív c. műsorában Jana Gabriella riportot készített a hölgyekről. Ezt a néhány perces felvételt sikerült megszereznem (köszönet érte a televízió illetékes munkatársainak!), és alább közzé teszem. Még analóg kazettán lett rögzítve, ezért a hang nem tökéletes, de ez semmit nem von le az értékéből. (A 3:13 hosszúságú film elején nálam először egy hirdetés jelenik meg, de ez átugorható.)

Lássuk:

Szerző: kugi  2014.12.01. 08:49 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület tűzoltók püspökmolnári

A mai bejegyzésben 1957 november-decemberi újságcikkeket mutatok be a korabeli Vas Népéből.

Elsőként jöjjön egy futball tabella a november 13-ai- lapszám 6. oldaláról:

VN_19571113_6o_1.jpg

Tanfolyamindításról tudósít a Vas Népe 1957. december 7-ei száma (4. oldal):

Szerző: kugi  2014.11.24. 08:38 Szólj hozzá!

Címkék: sport egyesület újságcikk püspökmolnári

Az 1950-es években Horváth Miklós szervező munkájának eredményeként a Püspökmolnári Önkéntes Tűzoltó Egyesület keretén belül létrejött egy női raj. Ez 7 fővel alakult meg, de a létszám hamarosan nőtt, a családos anyukák helyét pedig a fiatalabb lányok vették át. A raj a '70-es évekig állt fenn. Működése során nemcsak a férfiakat segítette és kulturális programokat szervezett, de megyei és országos tűzoltóversenyeken is megállták a helyüket.

Egy ilyen megmérettetésről készült az alábbi néhány kép:

Tűzoltók_Női raj1.jpg

A női raj felállt a versenyhez

Szerző: kugi  2014.11.12. 08:42 2 komment

Címkék: kép egyesület tűzoltók püspökmolnári

A mai bejegyzésben egy olyan egyesületet mutatok be, mely közel fél évszázadig működött, fennállása során túlélt több rendszerváltást, a vezetőségében sokan megfordultak, és a tagsága is jelentős volt.

2014-02-13 11.54.40.jpg A szervezet „Püspöki-i­−Szenttamási tejszövetkezet” néven alakult 1903. dec. 10-én Szenttamáson 55 taggal és 128 üzletrésszel, a tagok által megtermelt tej begyűjtése, értékesítése céljából. Az alakuló ülés levezetésére Rigó Zsigmond apátplébánost kérték fel. 1904. dec. 31-én a tagok száma már 57 volt, az üzletrészeké pedig 171.

A szövetkezet első vezetői: igazgatósági elnök 1904-7. között: Ormosi Ede, igazgatósági tagok: Józsa Gábor és Schaden Gusztáv. Egy 1907. január 19-én kelt irat szerint Ormosi Ede elnök „nagybeteg”, ezért helyettes elnökként Józsa Gábor írt alá. Őt 1908-ban elnökké is választották, amit egészen 1925-ig látott el. Elnökségi tagok 1907-től: Jakab Elek, Szanyi István, 1911-25. k.: Szanyi István, Schaden Gusztáv. Elnök 1925 februárjától 1928-ig: Szijjártó György, elnökségi tagok: Danka János, Varga György. 1928 márciusában a teljes vezetőség lecserélődött: elnök lett – alig egy hónapra - Szanyi Antal, az elnökségi tagok pedig Bauer Gyula és Gálos István. 1928 áprilisában visszatért a korábbi vezetőség: 1933-ig újra elnök Szijjártó György, elnökségi tagok pedig 1929-33. k.: Danka János és Varga György.

Szerző: kugi  2014.09.10. 08:50 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület névsor pecsét püspöki szenttamás püspöktamási rábapüspöki rábaszenttamás

A mai bejegyzésben olyan rövidhíreket közlök a Vas Népe c. megyei napilapból, melyeknek van püspökmolnári vonatkozása. Az első a lap 1958. június 20-i számának 6. oldalán olvasható:

VN_19580620_6o.jpg

Az alábbi tabella a VN 1958.06.22-i számából való (8. oldal):

Szerző: kugi  2014.06.23. 08:39 Szólj hozzá!

Címkék: sport egyesület újságcikk püspökmolnári

1904-ben egy új szervezettel gyarapodott községünk. Ez év január 5-én ugyanis Molnári község állattenyésztő gazdái megalapították a molnári tejszövetkezetet, amely a tevékenységét május 1-én kezdte meg. Az egylet célja: „a tagjainak istállóiban termelt tejnek közösen való legelőnyösebb értékesítése”. Az alapszabály szerint a szövetkezetnek tagja lehetett „Molnári községben és környékén tehenészettel foglalkozó minden önálló feddhetetlen egyén (férfi és nő) vagy testület”. Az egylet 29 taggal alakult, az üzletrészek száma ekkor 53 volt (a szavazati arány is ennek megfelelően alakult). A legtehetősebb, és így legnagyobb szavazati hányaddal rendelkező alapító tag Sely Sámuel volt 4 üzletrésszel.

2014-02-13 14.41.17.jpg

A molnári tejszövetkezet érdekesen díszített pecsétje

Szerző: kugi  2014.06.16. 08:45 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület mezőgazdaság névsor molnári rábamolnári

A Magyar Távirati Iroda - online is elérhető - 1936. június 9-i tudósításának 14. oldalán számolt be az alábbi tragikus végű csónakbalesetről:

MOT_1936. június 9_14o.JPG

A Vasvármegye c. korabeli megyei lap hosszabb cikkben tudósított a tragédiáról (1936.06.09. 3. oldal):

Szerző: kugi  2014.06.11. 08:47 Szólj hozzá!

Címkék: sport egyesület újságcikk rábamolnári rábapüspöki

70 évvel ezelőtt községünkben járt és sokrétű programot bonyolított le Kovács Sándor megyéspüspök. A Vasvármegye c. lap így harangozta be az eseményt (1944.05.21. 11. oldal):

Vasvármegye_19440521_11o.jpg

A Vasvármegye május 24-i száma az 5. oldalon részletesen beszámolt a Püspöktamásiban lezajlott eseményről:

Szerző: kugi  2014.05.21. 09:10 Szólj hozzá!

Címkék: egyesület újságcikk egyháztörténet püspöktamási

süti beállítások módosítása