A mai bejegyzésben több 75 évvel ezelőtti újságcikket ismertetek a Vasvármegyéből. (A sorozat előző része ide kattintva olvasható.)

Először egy - sajnos rosszul olvasható - bűnügyi hírben jelenik meg a korabeli Püspöktamási neve (Vasvármegye 1944.07.06. 7. oldal): 

vasvarmegye_19440706_7o.jpg

Nem községünkkel, hanem az innen elszármazott Kristáf Kálmán kántortanítóval, Kristóf Ágota írónő apjával kapcsolatos az augusztus 9-i Vasvármegye alábbi cikke (4. oldal): 

Szerző: kugi  2019.08.30. 08:30 Szólj hozzá!

Címkék: bűnügy újságcikk püspöktamási II. világháború hetvenöt éve történt

Korábban már bemutattam a szovjet kényszermunkatáborba hurcolt lakosokat Püspöktamásiból, ma nézzük a rábamolnári illetőségűeket!

PÓR VINCE - SZÜLETETT: 1914, VASASSZONYFA

por_vince.jpg

(Frissítés - 2018.08.10.: Olvasónk, a vasasszonyfai Poór Ilcsi kiegészítése szerint 1914-ben, a törzsőrmester születési évében még nem volt Vasasszonyfa nevű település, a falu ilyen néven 1934-ben, Kisasszonyfalva és Nagyasszonyfalva egyesítésekor jött létre. Köszönöm a kiegészítést!)

Rajta kívül egy olyan személyt találtam, aki Rábamolnáriban született, de a fogságba esésekor nem itt élt:

Szerző: kugi  2018.07.06. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: rábamolnári II. világháború

A II: világháború után számos hadifoglyot tartottak kényszermunkán a Szovjetunióban (illetve civileket is hurcoltak ki). Községünkből is több katona került a hírhedt GULÁG-ra (GULAG: Javítómunka-táborok Főigazgatósága), ma közülük ismertetek 4-et; olyanokat, akik Püspöktamásiban születtek vagy itt éltek. Lássuk őket!

SELTER LÁSZLÓ - SZÜLETETT: 1916, PÜSPÖKTAMÁSI

selter.jpg

Szerző: kugi  2018.06.18. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: püspöktamási II. világháború

A mai bejegyzésben 75 évvel ezelőtti újságcikkeket teszek közzé a korabeli megyei újságból, a Vasvármegyéből. (A sorozat előző része itt olvasható).

A Vasvármegye 1943. március 4-i számának 7. oldalán találjuk az alábbi cikket: 

vasvarmegye_19430304_7o.jpg

Az elsötétítési szabályok megsértéséért megbüntetettek között is találunk helyi lakost (március 9. 6. oldal):

Szerző: kugi  2018.03.23. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: újságcikk püspöktamási rábamolnári II. világháború hetvenöt éve történt

Községünk korabeli nevei 75 évvel ezelőtt, 1943 januárjában is szerepeltek a megyei lap hasábjain, ma ezeket a cikkeket mutatom be. (A sorozat előző része itt olvasható.)

A háború miatt kiemelt szerepe volt a "Honvédeink üzennek" c. rovatnak. Az első ilyen cikk, amiben egy községünkbeli honvéd üzent, az 1943. január 12-i Vasvármegye-lapszám volt. A 4. oldalon ez a bevezető volt olvasható:

vasvarmegye_19430112_4o.jpg

A cikk szerint a 253/29. tábori postaszámról üzent az itthoniaknak Simon József honvéd (földmíves) Püspöktamási.

A Vasvármegye január 15-ei számának 3. oldalán volt olvasható ismeretlen oroszországi postaszámról Borsos László tizedes (földmíves) Püspöktamási lakos üzenete.

Szerző: kugi  2018.01.22. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk püspöktamási rábamolnári II. világháború hetvenöt éve történt

1933_babos.jpg

A mai bejegyzésben egyik olvasónktól, a községünkben született Baranyai Jolán lányától, Horváth Ritától kapott régi képeket mutatom be.  Ritának köszönöm a fotókat és a hozzájuk írt információkat! 

Kezdjük a legrégebbi képpel!

A bal oldali fotográfia 1933-ban készült, és a Babós-lányokat látjuk rajta: Etel (Rita anyai nagymamája, áll, 1912-1983), és a nővére, Margit (1910-1979, ül), ő elkerült a faluból.

 

 

A lenti fénykép 1935. áprilisban készült, Babós Etel a középső sor jobb szélén látható. Sajnos a többiek nevét nem tudjuk, azt sem, hogy van-e köztük még falubeli, és azt sem, hogy milyen csoport lehet. (A ruhák hasonlósága alapján akár valamilyen tánccsoport is lehet.) Akinek van más ötlete, kérem, írja meg!

Szerző: kugi  2018.01.19. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: kép evangélikus tűzoltók püspökmolnári rábamolnári II. világháború

A mai bejegyzésben az utolsó csoportját teszem közzé azoknak a képeknek, melyeket Kiss Ervinnétől (szül. Kovács Márta) kaptam. Márti néninek ezúton is köszönöm a képeket!

kmt_15a.jpg

Az első kép egy téesz-zárszámadás során készült, 1969-70-71 körül, a kultúrház udvarán. A kultúrházban volt a gyűlés, és a szomszédban, Márti néni szüleinek házánál főztek, onnan hordták át az ételt. A képen a a tálalók és a néptánccsoport fiú tagjai, jobbról balra: Sipos Antal, Sipos ...(?), Varga Károly, Timár György, Piri József, Nagy Béla, Pápai Béla vagy György, elöl Varga Csaba. Az asszonyok pedig jobbról Böröcz Imréné, Kovács Antalné, Greffer Györgyné és takarásban még valaki.

Szerző: kugi  2017.09.15. 07:30 Szólj hozzá!

Címkék: kép kultúrház szüreti felvonulás püspökmolnári püspöktamási II. világháború

A mai bejegyzésben folytatom a Szilassy Jánosnétól, Juci nénitől kapott fotók közzétételét. Ezúttal katonákat ábrázoló képek következnek. Lássuk őket!

4szj.jpg

Először egy csoportképet látunk, melyen a 3. sorban balról a 2. Juci néni apósa, id. Szilassy János. A kép 1944-ben készült, Juci néni apósa abban az évben meg is halt.

Szerző: kugi  2017.06.16. 08:48 Szólj hozzá!

Címkék: kép püspöktamási II. világháború rábapüspöki I. világháború

piri_imre.jpgSikerre vezetett az a kutatóexpedíció, melynek keretében megtalálták az egykori püspöktamási lakos, Piri Imre és társai földi maradványait a Donnál. A kutatás eredményeit összefoglaló sajtóanyagot Magó Károly zászlós bocsátotta rendelkezésemre, amit szó szerint közlök. (Kitérővel jutunk el a végeredményhez, de érdemes végigolvasni!) Íme:

"Két darab magyar Caproni 135 típusú bombázó zuhant le az orosz Don-folyó közelében. 1942. augusztus 14-én Mocsáry István őrnagy vezetésével egy magyar kötelék az urivi hadihidat támadta, amikor a B.549 jelzésű repülőgépet a légvédelem eltalálta. A zuhanó repülőgépet a személyzet három tagja nem tudta elhagyni, Mocsáry István őrnagy, Nagy Zoltán őrmester, Piri Imre szakaszvezető hősi halált haltak. Mocsáry őrnagy volt a bombázó osztály parancsnoka, ezért a halála súlyos veszteségként érte az alakulatot.  A másik magyar Caproni 135 típusú bombázót szintén a légvédelem lőtte le 1942. október 31-én Kopaniscsénél. A repülőgép a levegőben felrobbant, az ötfős személyzet Asztalos Ferenc zászlós, Mády Zoltán hadapród őrmester, Csiszár András szakaszvezető és Jandrasits László őrmester hősi halált halt. Mindkét repülőgép a szovjetek által ellenőrzött területre zuhant, ezért a személyzetek holttestének hazaszállítására, vagy eltemetésére a háború idején nem volt lehetőség.

Szerző: kugi  2015.10.14. 08:42 8 komment

Címkék: püspöktamási II. világháború

Míg a II. világháború egyes településeken (főleg a városokban) a középületek és a lakóházak jelentős pusztulásával járt, addig a korabeli Rábamolnáriban és Püspöktamásiban tudomásom szerint nem voltak jelentős károk. (Bár Sely Gyula körjegyző 1945. május 7-ei jelentése kiégett községként jellemzi Rábamolnárit - de lehet, hogy ez túlzás. (?)). Akinek van erről információja, kérem, ossza meg velem!)

Itt a vasúti híd németek általi felrobbantása és a telefonoszlopok szovjet katonák által történt elszállítása okozott jelentős károkat... Ugyanakkor azonnal felmerült az újjáépítés terve is - de sokkal inkább nevezhetjük ezt fejlesztési koncepciónak. Lássuk, hogyan képzelte el az újjáépítést a korabeli két falu vezetése ekkoriban!

Püspöktamási újjáépítési terve:

S7303945_PT.jpg

Rábamolnári terve az alábbiakból állt:

Szerző: kugi  2015.06.08. 09:05 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás püspöktamási rábamolnári II. világháború

Folytatva a napi jelentések sorát, a mai bejegyzésben két iratot teszek közzé 1945 májusából. Az első valószínűleg a hónap első feléből származik (az első 8 fő Olaszfára érkezett!):

s7303899.JPG

Ki tud valamit a listán szereplő személyekről?

A másik irat Sely Gyula körjegyző 1945. május 26-án kelt napi helyzetjelentése a járási főszolgabírónak:

Szerző: kugi  2015.05.26. 08:58 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás névsor püspöktamási rábamolnári II. világháború

A mai bejegyzésben 2 napi jelentést ismertetek 1945 májusából. Az elsőt május 7-én írta Sely Gulya körjegyző a járási főszolgabírónak (csak az előző bejegyzésből kimaradt). Így szól:

"Főszolgabíró Úr!

Jelentem, hogy megjelent tegnap este a községben (Rábamolnáriban - KG) Zsennye községből egy orosz katona állami civil emberekkel és tojást kért. A községbíró igyekezett bizonyítani, hogy a községben már nem lehet 1000 drb tojást összeszedni, mert a tyukok egy részét elvitték, egy része elhullott, és az állami orosz vasutasoknak is kell állandóan tojás. Utasította a községbírót, hogy ma délig az 1000 tojás meglegyen. A vasvári orosz parancsnokságtól engedélye nincsen. A csatolt írást adta. (Ez nincs meg a levéltárban - KG.) 

Kérem főszolgabíró urat, hogy a parancsnokságnál kieszközölni, hogy a község ezen 1000 tojás leadásától mentesíttessék, mert mint kiégett község is, ezt teljesíteni nem tudja. (Kiemelés tőlem - KG)

A község lakossága mindig készséggel leadott mindent, amit kértek, de most már ennyi tojást képtelen összeszedni. 

Jelentem továbbá, hogy az éjjel úgy 1 óra tájban a rábai vasúti hídon robbanás történt. Értesülésem szerint a robbanás a hidat megrongálta, hogy a forgalom megakadt." Ez mi lehetett? Tud róla valaki valamit?

Szerző: kugi  2015.05.13. 08:48 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás püspöktamási rábamolnári II. világháború

Az alábbi bejegyzésben 2 napról szóló jelentést ismertetek 1945 májusából. Május 7-ről Sely Gyula körjegyző így tudósította a vasvári főszolgabírót: "Jelentem, hogy tegnap este a községben razzia volt orosz katonaság a magyar rendőrség közbejöttével. A nyilaskersztes párt volt tagjait az éjszaka folyamán be vitték Vasvárra:"

A másodikat a már említett Mohari Lajos őrmester, a "rábamolnári különítmény" tagja jelentette a vasvári rendőrségre május 7-én. Lássuk (szintén eredeti helyesírással)!

s7303933.JPG

Részlet Mohari őrmester május 7-i jelentéséből

"Ma éjjel az orosz katonai p(arancsnok)ság és a ... (nem olvasható szó) p(arancsnok)ság által kivezényelt járőrök rábamolnári községben idegenek és gyanus egyének után megtartott razija alkalmával a különítmény járőrével egyettemlegben (?) Papszt Ferenc, Horváth István, Antal József és Kovács Jenő a volt nyilaskeresztespárt tagjai Rábamolnári lakosokat a különítmény járőre a hajnali órákban a Vasvár községben lévő és a Zöldfa szállóban elhejezett orosz katonai p(arancsnok)ságra kísérte, ahol azokat átadta.

Szerző: kugi  2015.05.06. 09:37 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás püspöktamási rábamolnári II. világháború

1945 tavaszán - amikor a szovjetek elfoglalták Vas megye területét - a felsőbb hatóságok tudni szerették volna, hogy milyen a helyzet a végeken, azaz a községekben (és a városokban). Ezért a (kör)jegyzőnek (vagy a községbírónak) jelentéstételi kötelezettsége volt a járási szolgabíró felé a helyben történt eseményekről. Ezek az ún. napi jelentések fontos forrásai a világháború utolsó néhány hetének, ill. a szovjet megszállásnak. Az alábbiakban ilyen napi jelentéseket mutatok be.

Az alsó szintű közigazgatás normalizálódására világít rá Sely Gyula körjegyző 1945. április 14-én kelt jelentése. Eszerint "én magam és Dékány menekült jegyző munkahelyünket elfoglaltuk. A községekben általában nyugalom van. A mezei munka bár hiányosan, az igénybe vett munkaerő miatt, de folyik."

s7303902.JPG

A jegyző április 14-ei jelentése. Helyenként elég nehezen olvasható a kézírása...

Másnap így tudósította felettesét a körjegyző: "...a püspöktamási községbíró megjelent nálam, és közölte, hogy a mai napon egy Vasvárról megjelent orosz kapitánytól azt az utasítást kapta, hogy holnap estig 5000 kgr búza legyen a jegyzőségből a malomban. Az összeírás szerint a felesleges készlet búzából 2675 kgr. Kérem arra vonatkozólag értesíteni, hogy az összeírt búzakészletet beszállíthatjuk-e a malomba." Hogy a szolgabíró milyen választ adott, azt egyelőre nem tudom...

Szerző: kugi  2015.04.27. 09:05 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás bűnügy malom vízrendezés püspöktamási rábamolnári II. világháború

A mai bejegyzésben a két világháború között felállított, és a II. világháború idején is működő hídőrségről írok.

Ezt a szervezet a belügyminiszter hozta létre még 1931-ben ún. "részleges vasútbiztosítás" céljából. A felállítás előzménye, hogy Matuska Szilveszter 1931. szeptember 13-án 0 óra 20 perckor felrobbantotta a biatorbágyi viaduktot, és a rajta áthaladó vonat 6 kocsija a mélybe zuhant, 22 ember halálát okozva. A hasonló esetek elkerülésére őrséget hoztak létre a vasúti hidaknál. Ez községünk térségében az alábbi paraméterekkel jött létre:

S7302903FEJLÉC.jpgS7302904.JPG

Az 1931. október 4-i keltezésű feljegyzés szerint Sopron, Vas és Zala vármegyék területén, a MÁV, a GYSEV és a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (a korábbi Déli Vasút) vonalán összesen 13 hidat védett 54 főnyi őrség. A legtöbben (heten) a sárvári Rába-hidakat védték, míg a Dömötörinél (ma Sorkifalud) lévő "éráthidalást" 3 őr vigyázta.

Szerző: kugi  2014.08.04. 08:41 Szólj hozzá!

Címkék: híd rábamolnári II. világháború

70 évvel ezelőtt, 1944. május 10-11-én zajlott le a vasvári járás zsidó lakosságának gettóba költöztetése, melyet a megszálló németek nyomására a magyar hatóságok végeztek. Ebből az alkalomból a helyi zsidó áldozatokról írok.

Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint Püspöktamásiban 702 lakos közül 6 vallotta magát zsidónak, Rábamolnáriból viszont senki. Hazánk német megszállása után, 1944. május 6-án kelt alispáni rendelet nyomán kijelölték a gettókat (járásonként egyet). A vasvári gettó a Magyar Király vendéglő, a kávéház és a mozi területére lett kijelölve (Ragendorfer-féle háztömb). Az épület napjainkban:

2013-05-09 16.27.49.jpg

A járási zsidóság gettóba költöztetése 1944. május 10-11-én zajlott le. Ezzel párhuzamosan Vasváron 6, a falvakban 1-1 bizottság leltározást végzett a zsidók javairól, amit a körjegyzők beterjesztettek a főszolgabíróhoz. Az átköltöztetés ellenállás és atrocitások nélkül folyt le a járásban, de ezt megelőzően 4 fő öngyilkos lett. A gettót a főszolgabíró által kiadott házirend, ill. gettórend szerint csak az ún. beszerzési csoport 5 tagja hagyhatta el hétköznaponként 10-11 óra között, a hetipiacra szerdán és pénteken 10 fő mehetett ki. A hatóságokkal történő ügyintézés céljából 2 kijelölt személy léphetett ki. Vasárnap és ünnepnap senki sem hagyhatta el a gettó területét. A gettó lakóinak száma a május 30-i étolaj-igénylés alapján 322 fő volt, egy másik névjegyzék viszont (86 férfi + 180 nő=) 266 személy névsorát tartalmazta. A Vasvármegye cikke "kb. 360 főről" ír (1944. június 22. 5. o.) (Mayer László: Holocaust 1944. A vasvári gettó. In: Vasi Honismereti Közlemények 1994/2. 34-38. o.)

A gettó lakói közül a korabeli adatok szerint püspöktamási illetőségű volt 4 fő, rábamolnári pedig 1 fő. Konkrétan az alábbiak (az eredeti iraton használt rövidítésekkel):

Szerző: kugi  2014.05.12. 08:33 Szólj hozzá!

Címkék: közigazgatás egyháztörténet püspöktamási rábamolnári II. világháború

Ahogy arról már ebben a korábbi bejegyzésben írtam, a II. világháború végén, 1945 márciusában a visszavonuló németek aláaknázták a (még 1865-ben épített, de többször átalakított és megerősített) rábamolnári vasúti hidat. A robbanás során a híd acélszerkezete és a falazatok több helyen erős sérüléseket szenvedtek. A híd helyreállítása - ideiglenes alátámasztások beépítésével - még 1945-ben megtörtént, de az új híd 1964-es átadásáig csak 25 km/órás sebességkorlátozás mellett haladhattak át a szerelvények a hídon.

A frontátvonulás után lefényképezték a rongálásokat, melyről - a szombathelyi MÁV-igazgatóság jóvoltából - néhány kép digitálisan a birtokomban van. Az érdekesebbeket ezúton közzé teszem.

S7303099.JPG

Szerző: kugi  2014.03.28. 10:56 Szólj hozzá!

Címkék: híd vasút rábamolnári II. világháború

Egy korábbi bejegyzésben felvázoltam néhány kérdést községünk 19. századi történetéhez, amiket jó lenne feltárni, egy tavalyelőtti bejegyzésben pedig a középkorral kapcsolatos kérdéseimet fogalmaztam meg. De izgalmas kérdések a 20. század kapcsán is vannak, melyek közül összeszedtem néhányat.

1. Korábban már többször írtam a molnári kastélyról (pl. itt). Vajon miért bontatta le az (egyelőre még számomra ismeretlen nevű) tulajdonosa ezt az elhagyatottságában is impozáns épületet? Azt hallottam, hogy az utolsó tulajdonos egy zsidó származású bankár vagy bank volt. De vajon ki lehetett konkrétan? A lebontás alternatívájaként az is szóba került, hogy a Szociális Testvérek Társasága nevű rend (melyhez fiatalon a későbbi nemzetgyűlési képviselő, Slachta Margit is tartozott) valamilyen módon hasznosította volna az épületet (szociális otthonnak, kórháznak, internátusnak). Vajon ez miért hiúsult meg? E kutatásokat nehezíti, hogy az I. világháború utáni évtizedből kevesebb forrás maradt fenn, és a járási újság is csak 1926-tól jelent meg ismét.

2. A II. világháború - szemben az I. világégéssel - közvetlenül is érintette a magyar településeket, így térségünket is. Nemcsak a légitámadás veszélyének voltak kitéve az itt élők, de a front is átment a vidéken. Néhány adatom van a település környéki harcokról, a lakosságnak a németekhez és a szovjet hadsereghez, ill. a háborús megpróbáltatásokhoz való viszonyáról, de ez a kép még koránt sem teljes. Visszaemlékezések és levéltári források alapján ezt a témát szeretném alaposabban feltárni.

Szerző: kugi  2014.01.10. 07:54 Szólj hozzá!

Címkék: személyes híd kastély II. világháború

Robert W Black sírja.JPGAhogy arról tavaly már írtam, a zsennyei határban zuhant le egy amerikai repülőgép, ami a molnári vasútállomást támadta. Most amerikai dokumentumok alapján mutatom be a történteket.

A 15. amerikai légierő három repülőszázadának (95., 96.,  és 97.)  44 db P-38-as vadászgépe 1944. november 20-án indult alacsonytámadásra Körmendtől Pozsonyig. Számos vonatot, teherautót, légelhárító ágyút semmisítettek meg a jelentések szerint.

A támadások során az osztály két P-38-ast veszített, az egyik a Zsennyénél lezuhant Robert W. Black hadnagy volt (azonosítási száma: O-763044, lakhelye: Los Angeles, Kalifornia, életkora ismeretlen). A 95. századhoz tartozó pilóta a 44-23210 gyári számú, „Jersey Bounce” becenevű, P-38J-20-LO típusú gépével a rábamolnári állomást támadta kb. 200 láb (=60 méter) magasról. Az állomáson egy német szerelvény tartózkodott, az ezen lévő légvédelmi ágyú eltalálta a gépet. A repülőgép lángra lobbant, a pilóta nem tudott kiugrani. Mindez 13.15 és 13.30 között történt.

Most pedig következzen két amerikai pilóta jelentése az eseményről:

Szerző: kugi  2013.11.20. 08:18 Szólj hozzá!

Címkék: vasút rábamolnári II. világháború

mess.jpgHazánk német megszállása (1944. március 19.) után teljes erővel bontakozott ki az amerikai és angol (majd az augusztusi román átállás után a román és a szovjet) légitevékenység a magyarországi közlekedési és ipari célpontok ellen. A Sopron-kanizsai vasútvonal valamennyi állomása és vonali őrhelye egy-egy láncszemét képezte annak a figyelőhálózatnak, amely a légtérben megjelent repülőgépek útját figyelte. Ezek hónapokig csak átrepültek a vasútállomások felett, a bombaterhüket távolabb dobták le. Nyártól kezdve azonban az angolszász repülők megkezdték a vadászatot a mozdonyokra, vonatszerelvényekre. Ezek messzire felszálló füstje amúgy is könnyű célponttá tette őket.

Egy ilyen, 1944 októberében átélt támadást mesélt el (már 1983-ban) Halász György nyugalmazott vonatkísérő, mely Rábamolnári állomásnál esett meg. A támadást két, zsákmányként szövetséges kézbe került német Messerschmidt típusú vadászgép követte el (lásd a képen).

FIGYELEM! Drámai sorok következnek! Csak erős idegzetűek olvassanak tovább!

Szerző: kugi  2013.10.11. 07:53 Szólj hozzá!

Címkék: vasút rábamolnári II. világháború