A mai bejegyzésben egy 100 évvel ezelőtti újságcikket ismertetek. Ez nemcsak a kerek évforduló miatt fontos, hanem azért is, mert ezzel "nevet kap" egy - a blogon korábban bemutatott - fotón szereplő tanítónő. De erről majd a cikk után.

A tudósítás egy halálesetről szól, és a Szombathelyi Ujság című lap 1917. május 27-i számának 5. oldalán jelent meg:

szu_19170527_5o.jpg

Szerző: kugi  2017.05.26. 07:41 Szólj hozzá!

Címkék: gyász iskola száz éve történt rábaszenttamás

A mai bejegyzésben 75 évvel ezelőtti újságcikkeket ismertetek. Az első - ami községünkkel kapcsolatos - a Vasvármegye című megyei lap 1942. január 6-i számának 6. oldalán olvasható:

vasvarmegye_19420106_6o.jpg

Szerző: kugi  2017.01.18. 08:08 Szólj hozzá!

Címkék: közlekedés gyász újságcikk egyháztörténet püspöktamási hetvenöt éve történt

A mai bejegyzésben - halottak napja előtt - községünk régi temetőiben található sírköveket mutatom be egy sajátos nézőpontból. Azt vizsgálom, hogy a síremlékeken milyen jelképek szerepelnek. Vegyük sorra az előforduló szimbólumokat, és mindegyikre mutatok néhány példát a molnári, püspöki és szenttamási régi temetőkből.

Kereszt: a leggyakrabban előforduló szimbólum. Jelképezi Krisztust, az Ő szenvedését, a halál felett aratott győzelmét, a feltámadást, egyúttal a kereszténységet. Számtalan megjelenési formája lehet a sírköveken: lehet egyszerű vagy díszítettebb, latin vagy egyenlő szárú görög kereszt, függhet rajta Krisztus testének szobra is, vagy lehet csak két vonal. Van, amikor a JHS rövidítés (Jesus hominum salvator: Jézus az emebrek megváltója) van a kereszten, de még egy kör alakba (a tökéletesség jelképe) foglalt keresztet is találtam.

keresztek_p.JPG

kereszt2_m.JPG

Szerző: kugi  2016.10.28. 08:31 Szólj hozzá!

Címkék: gyász temető püspöki szenttamás molnári

A mai bejegyzésben egy Rábamolnári és Dömötöri állomások között történt halálos kimenetelű gázolás dokumentumait teszem közzé 1938-ból. Csak erős idegzetűeknek!

Elsőként álljon itt a kalauz rövid jelentése az állomásfőnöknek:

21_1938_10278_gazolas_11o.jpgEz alapján az állomásfőnök jelentést készített, amit elküldött a MÁV Szombathely-Nagykanizsai Osztálymérnökségének. Ők pedig ezt jelentették az Üzletvezetőségnek:

Szerző: kugi  2016.08.15. 08:54 Szólj hozzá!

Címkék: gyász vasút rábamolnári

A mai bejegyzésben egy Rábamolnári állomás és Dömötöri között történt vasúti gázolás vizsgálati dokumentumait ismertetem 1935-ből.

Az első irat egy rövid jelentés, amit a rábamolnári állomásfőnök helyettese írt a szombathelyi vasúti üzletvezetőségnek. Bár kézírás, de jól olvasható, ezért másolatban közlöm:

1935_1.JPG

A halottvizsgálati jegyzőkönyv így szól (CSAK ERŐS IDEGZETŰEK OLVASSÁK EL!):

Szerző: kugi  2016.06.24. 07:55 Szólj hozzá!

Címkék: gyász vasút rábamolnári

133 évvel ezelőtt, 1883. február 12-én hunyt el Bécsben a molnári kastély tulajdonosa, gróf Festetics György. Életrajzából (mely itt olvasható) is látszik, hogy számos tisztséget töltött be. Így pl. tagja volt a lóversenyzés ügyét előmozdító Magyar Lovaregyletnek is. (Ez egyébként apja unokatestvére, Széchenyi István kezdeményezésére jött létre). Illő volt tehát, hogy az egylet lapja, a Vadász- és Versenylap is közölje grófunk nekrológját (1883. február 15. 1. oldal).

Ezt mutatom be a mostani bejegyzésben. (Figyelem: A gyászjelentés és az alatta olvasható nekrológ nagyobb méretben is megtekinthető a két kép jobb alsó sarkában található nyilakra kattintva.)

fgy_nekrolog_a.jpg

Szerző: kugi  2016.02.15. 08:08 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk festetics györgy molnári

A mai bejegyzésben 75 évvel ezelőtti eseményekről írok a korabeli megyei újság, a Vasvármegye cikkei alapján. Az első, számunkra érdekes tudósítás a lap 1941. január 4-i számának 6. oldalán megjelent Vadászengedélyek a vasvári járásban c. cikk. Az 1940. szeptember 1-től vadászengedélyt kért személyek között olvashatjuk Marton József (Püspöktamási) nevét.

A megyei lap január 12-én egyházmegyei változásokról tudósított (7. oldal): 

vasvarmegye_19410112_7o.jpg

Egy községünk határában történt balesetről ír a Vasvármegye 1941. január 14-i száma az 5. oldalon:

Szerző: kugi  2016.01.13. 09:10 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk egyháztörténet püspöktamási rábamolnári hetvenöt éve történt

A fenti cím pontosításra is szorul, ugyanis a Vasmegyei Közlöny c. lap községünk vonatkozásában 1883-ban nem bulvárhíreket, hanem gyászhíreket közölt. Méghozzá Festetics Györgyről, két alkalommal.

A gróf nekrológját is tartalmazta a lap február 18-i számának cikke (2. oldal - sajnos egy kissé nehezen olvasható):

vk_18830218_2o_a.jpg

Szerző: kugi  2015.11.30. 08:25 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

A Pesti Hírlap 1894. augusztus 28-i száma az 5. oldalon gyászhíreket közölt az ország több vidékéről. A 2. gyászhír községünkkel kapcsolatos. Lássuk:

pesti_hirlap_18940828_5o.jpg

Szerző: kugi  2015.08.28. 08:49 Szólj hozzá!

Címkék: gyász festetics györgy molnári

kinsky_norbert.jpgKedves Olvasók! A mai bejegyzés témája községünk történetéhez csak lazán kapcsolódik, de mégis van összefüggés.

Az 1914-ben kitört világháború küzdelmeiből ugyanis nem csak a parasztság, de a nemesség és az arisztokrácia is kivette a részét. A molnári kastély és uradalom birtokosa, gróf Kinsky Zdenkó és felesége, Festetics Georgina (a molnári temetőben nyugvó Festetics György lánya) egyik gyermeke, Kinsky Norbert (1893-1914) is a fronton harcolt.

Egyelőre nem tudom, hol született, de ha nem is Molnáriban, akkor is biztosan többször megfordult itt. Arcképét lásd balra. (A kép forrása itt.)

Kinsky Norbert 1914 őszén hősi halált halt a világháborúban. A Köztelek című köz- és mezőgazdasági lap (az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye) 1914. november 7-i számában tudósított a halálesetről (2555. oldal):

Szerző: kugi  2015.01.14. 08:36 Szólj hozzá!

Címkék: kép gyász rábamolnári I. világháború

A mai bejegyzésben - halottak napjához kapcsolódóan - három gyászjelentést teszek közzé, melyek a Molnáriban élt vagy ott született grófok elhunytát közli.

Elsőként lássuk Molnári egykori birtokosának, gróf Festetics György miniszternek a gyászjelentését:

Festetics_György_miniszter_1815-1883_4328636_00781.jpg

Másodikként lássuk a Molnáriban született '48-as honvéd ezredes, gróf Zichy Ottó gyászjelentését:

Szerző: kugi  2014.10.31. 07:27 Szólj hozzá!

Címkék: gyász festetics györgy molnári

A Vas Megyei Levéltár gyűjteményében három gyászjelentés található, mely községünkhöz kötődik. A mai bejegyzésben ezeket mutatom be. (A fekete keretet a szöveg jobb olvashatósága érdekében levágtam.)

Az első dokumentum 1866-ból maradt fenn, és a Szenttamáson elhunyt plébános - egyúttal molnári apát -, Tótth Zsigmond gyászjelentése (érdekes, hogy az irat Tótth néven szerepelteti). Rövid életrajzának közlésekor jeleztem, hogy akár községünkben is nyugodhat. Feltevésemet az alábbi gyászjelentés megerősítette, bár a sírját egyelőre nem találtam meg (akár el is pusztulhatott azóta a sírkő):

Tótth Zsigmond gyászjelentése.JPG

A második gyászjelentés 45 évvel későbbi, és a szenttamási temetőkápolnába szállított kisunyomi Korchmáros Gáspár nyugalmazott táblabíró halálát adja hírül:

Szerző: kugi  2014.09.01. 09:37 Szólj hozzá!

Címkék: gyász egyháztörténet szenttamás molnári

Sallérné_gyászbeszéd_1796.jpgKorábbi bejegyzésekben már bemutattam a szenttamási templom alatti kriptában eltemetett Nádasdi Klára, ill. fia, Sallér István gyászbeszédét. A mai bejegyzésben az utóbbi elhunyt özvegyének, Motesiczky Juditnak a temetésén, a templomunkban elmondott gyászbeszédet mutatom be.

Motesiczky Judit temetésére férje halála után 7 évvel, 1796-ban, szent Mihály hava (azaz szeptember) 27-én került sor. A gyászbeszéd nyomtatásban is megjelent, méghozzá Komáromban, Weinmüller Bálint nyomdájában. A beszéd szerzője Nagy József szombathelyi éneklőkanonok. A szövegben számos utalás található a molnári birtokos család történetével kapcsolatban. 

A beszédből megtudjuk, hogy a Motesiczky-család mely famíliákkal volt rokonságban, merrefelé feküdtek a birtokai (Trencsén, Nyitra vármegyék), ill. azt, hogy az ifjú Judit a pozsonyi apácáknál nevelkedett, majd 17 évesen vette feleségül Sallér István. A feleség hívő katolikus volt: nemcsak a kastély kápolnájában hallgatott naponta misét, de a vasvári és a szombathelyi templomokat is látogatta, és egyetlen életben maradt gyermekét, Sallér Juditot is erkölcsösen nevelte. Férjével annak haláláig, 32 évig élt házasságban.

Szerző: kugi  2014.06.02. 08:39 Szólj hozzá!

Címkék: gyász szenttamás molnári sallérok

Sallér István gyászbeszéde.JPGEgy korábbi bejegyzésben bemutattam a Molnáriban élt Nádasdi Klára holtteste felett Szenttamáson elmondott gyászbeszédét, ma pedig az ő fiának, Sallér (II.) Istvánnak a temetésén elmondott nekrológot mutatom be.

Ez nyomtatásban szintén megjelent, méghozzá az elhangzás évében, 1789-ben. Elmondta és leírta Kövesdi Boldizsár szombathelyi éneklőkanonok. Míg anyjának gyászbeszédében "boldog kimúlást" és "gyászos eltemetést" olvashatunk, itt a "halálon tett győzelemről" ír az atya.

Az elhunyt pedig a korszak egyik jelentős közéleti személyisége, jakabházi Sallér István volt, Vas, Zala és Somogy vármegyék táblabírája, a szenttamási templom kriptáját is építtető Sallér (I.) István alnádor és Nádasdi Klára fia. Temetésére 1789. július 28-án került sor, a gyászbeszédet élő nyelven, azaz: magyarul (tehát nem latinul) mondta el a pap. A szövegben számos utalás található a Sallér-család történetével kapcsolatban. 

Szerző: kugi  2014.03.05. 09:05 Szólj hozzá!

Címkék: gyász szenttamás molnári sallérok

Korábban már sokszor írtam a Molnáriban birtokos Festetics Györgyről, pl. az életéről itt, a temetéséről itt, az újságban megjelent halálhírét pedig ebben a bejegyzésben közöltem. Ma a haldokló gróf utolsó óráit és a temetésre való előkészületeket mutatom be, továbbá Erzsébet királyné (Sissi) részvétlátogatását az özvegynél.

Előbbiekről a Zala c. lap 1883. február 17-i száma tudósít a 3. oldalon (a gróf korábban Zala vármegye főispánja volt):

Zala_18830217_3o_1.JPG

Szerző: kugi  2014.02.17. 08:31 Szólj hozzá!

Címkék: gyász újságcikk szenttamás festetics györgy molnári

NádasdyKlára_gyászbeszéd_1765.jpgA 18. században Molnári birtokosai és a szenttamási templom kegyurai a jakabházi Sallérok voltak. A család több generáción át meghatározó szerepet vitt a megyei közéletben, de országos méltóság is került ki közülük. Ők építtették a templomot a mai falakkal, családi sírbolttal a szentély alatt. Ebben a család 5 tagja nyugszik.

A Sallér-família jelentőségére tekintettel az egyes családtagok temetésén elmondott gyászbeszédet nyomtatásban is kiadták. 3 ilyenről van tudomásom, melyek a család történetére - de részben a falu történetére is - komoly forrásértékkel bírnak. A mai bejegyzésben a Sallér István alnádor özvegye, Nádasdi Klára temetésén elmondott gyászbeszédet mutatom be.

A címlapról nagyon sok minden kiderül. Így pl. az, hogy Nádasdi Klára 42 évi házasság után vesztette el a férjét, majd 3,5 évig élt özvegységben. A beszéd szerzője Kiskos Mihály köveskuti plébános, de ez csak a cím végén derül ki. A neve felett 4 sorral olvasható, hogy a "Szent Tamási helységben" hangzott el a beszéd, méghozzá 1765-ben, Szent György hava (április) 22-én.

Jászos=gyászos. A mai fül számára szokatlanul hangzanak a "boldog ki mulás" és a "boldog halál" kifejezések...

Szerző: kugi  2013.12.11. 08:37 Szólj hozzá!

Címkék: gyász szenttamás molnári sallérok

A mai bejegyzésben megnézzük, miről szóltak a hírek községünkkel kapcsolatban 1883-ban. Ehhez a Vasmegyei Lapok c. korabeli megyei újság cikkeit veszem alapul.

Az év községünkkel kapcsolatos híreinek zömét Molnári birtokosának, Festetics György grófnak az 1883-ban bekövetkezett halála uralja. Február 15-én a lap 2. oldalán keretes gyászhír jelent meg:

VL_18830215_2o.jpg

Mai szemmel érdekes a többes szám használata (tetemeit)...

Szerző: kugi  2013.09.16. 08:30 Szólj hozzá!

Címkék: gyász bűnügy újságcikk püspöki szenttamás festetics györgy molnári

Halottak napja előtt, a mai bejegyzésben híres püspökmolnáriak sírját mutatom be.

A nemzetközileg is ismert, községünk vasútállomásán született Prinz Gyula felfedező földrajztudós földgömbös síremléke a budapesti farkasréti temetőben áll, ebben a bejegyzésben ezt már bemutattam.

A legmagasabb világi méltóság, aki községünkhöz kötődött, gróf Festetics György miniszter volt. Sírját – mely a régi molnári temetőben áll – itt mutattam be.

A legmagasabbra jutott egyházi méltóság, a Püspökiben született Piry Czirjék ferences tartományfőnök. A budapesti kerepesi temetőben álló síremlékének fotóját itt közöltem.

Zelkó2.jpg Fazekas.jpg

Balra: Zelkó Zoltán térképész kutató sírja az új köztemetőben áll. (Róla a későbbiekben még írni fogok!) Jobbra: Fazekas László plébános síremléke az új köztemetőben, a Sümegi-kereszt közelében.

Szerző: kugi  2012.10.31. 08:18 Szólj hozzá!

Címkék: kép gyász temető püspöki szenttamás püspökmolnári festetics györgy piry cirjék molnári sallérok prinz gyula molnári kelemen temetőkápolna

s1.JPGNovember 2-án a keresztény világ a halottakra emlékezik. Az ünnep előestéjén, a Mindenszentek ünnepéhez (nov. 1.) kapcsolt hosszú hétvégén a temetők megtelnek hozzátartozókkal. A sírokon koszorúk sorakoznak, gyertyák gyúlnak. Ilyenkor mindenki megáll egy pillanatra, és emlékezik az elhunytakra.

Az ünnep kapcsán püspökmolnári temetőkben készült képeket teszek közzé. Olyan sírokról, melyekhez talán már már nem érkezik hozzátartozó. Elmálló sírkövekről, olvashatatlanná vált sírfeliratokról, ledőlt vagy repkénnyel benőtt síremlékekről, és a fejfákról leolvasható családi tragédiákról.

Az elmúlásról... Amivel egyszer majd mi magunk is szembesülünk...

Szerző: kugi  2011.10.31. 16:20 1 komment

Címkék: kép gyász temető püspökmolnári

Festetics György.jpg1883-ban 68 éves korában elhunyt gróf Festetics György, községünk legmagasabb rangú lakója, a szenttamási templom kegyura. Neki köszönhetjük a vasutat, a ma már nem létező apátság alapítását, az egykori kastély bővítését, továbbá elkötelezett támogatója volt a szenttamási katolikus iskolának is. Életrajza itt olvasható. Kettős temetése során soha nem látott pompának lehettek szemtanúi Molnári és Szenttamás korabeli lakói.

Szerző: kugi  2011.10.20. 12:10 Szólj hozzá!

Címkék: gyász kastély újságcikk szenttamás festetics györgy molnári